Нам пишут: освобождает ли справка из Соцслужбы от пациентского взноса? 6

иллюстративное фото
иллюстративное фото
В редакцию «Наш город.» пришло электронное письмо от жительницы Даугавпилса, ее интересовали льготы при посещении врача.

«Слышала, что при наличии справки о статусе малообеспеченного лица не нужно будет платить пациентский взнос семейному врачу и врачу-специалисту. В Даугавпилсе такое возможно? И с какого времени это постановление работает или будет работать?».

Специалист по общественным отношениям Социальной службы Даугавпилса Марина Горкина пояснила редакции, что указанная льгота предоставляется государством в отношении не малообеспеченных, а малоимущих лиц, и, разумеется, действует в том числе и в Даугавпилсе. Это положение регулируют Правила Кабинета министров № 299, принятые в 2010 году.

Статус малоимущего (trūcīgā) лица положен при доходе, не превышающем 128,06 евро, а малообеспеченного (maznodrošinātā) – 344 евро (80% от минимальной зарплаты), у претендента не должно быть накоплений и дорогостоящей собственности.

17.01.2018 , 07:00

Руслан Соколов , Gorod.lv


Написать комментарий

rus.delfi.lv/news/daily/razbor/besplatna-li-…
Некоторые группы населения не должны платить пациентские взносы:

дети до 18 лет;
инвалиды 1-ой группы;
малообеспеченные лица, которые предъявили соответствующую справку;
=============
что указанная льгота предоставляется государством в отношении не малообеспеченных, а малоимущих лиц, и, разумеется, действует в том числе и в Даугавпилсе. Это положение регулируют Правила Кабинета министров № 299, принятые в 2010 году.
============
кому верить ? Делфи так пишет, а Горкина так отвечает. Кто прав ?

www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/pacienta_iema…

Valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”. Atbilstoši Noteikumu Nr.1529. 23.pantam, pacienta iemaksas neveic:

bērni vecumā līdz 18 gadiem;
grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
I grupas invalīdi;
tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
orgānu donori;
personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/pacienta_iemaksas_/no_pacienta_iemaksam_atbrivotas_iedzivotaju_kategorijas/ Valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”. Atbilstoši Noteikumu Nr.1529. 23.pantam, pacienta iemaksas neveic: bērni vecumā līdz 18 gadiem; grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi); politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas; I grupas invalīdi; tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai; psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu; pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā; personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos; pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos; orgānu donori; personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā; trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu; Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki; personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes; personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu; visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību; ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām. привет переводчикам с ДЕЛФИ

Странно? А с меня за прививку от гриппа взяли по полной, начиная от посещения семейного, до полной оплаты и прививки и самого укола в процедурном! А тут, оказывается еще и лимит на пациентские взносы есть!

На сей случай есть Национальная служба здоровья. Это с их сайта ссылка.

Как противно! Если приняты какие-то нормы или законы, почему нам со всех углов рассказывают только о тех, где мы обязаны? Почему через СМИ не рассказывают, где мы можем почитать о своих правах? Невыгодно? Это я об информации с сайта национальной службы здоровья. И медики наши тоже хороши, не откажутся лишний раз содрать деньги, вместо того, чтобы предупредить. Невозможно уследить за всеми нововведениями.

http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/pacienta_iemaksas_/no_pacienta_iemaksam_atbrivotas_iedzivotaju_kategorijas/ Valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”. Atbilstoši Noteikumu Nr.1529. 23.pantam, pacienta iemaksas neveic: bērni vecumā līdz 18 gadiem; grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi); politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas; I grupas invalīdi; tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai; psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu; pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā; personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos; pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos; orgānu donori; personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā; trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu; Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki; personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes; personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu; visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību; ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām. привет переводчикам с ДЕЛФИ

вы на русском сайте пишите по - латышски, но ведь не все могут разбираться так хорошо с заумными фразами Да и не у всех есть интернет и компьютеры. Не думаю, что и врачи подскажут, что платить не нужно за приём. В докторатах не все врачи чеки выписывают. Вот так многие и живут в неведенье о своих льготах, а только знают что должны и обязаны.

Написать комментарий