Vilevi SIA, Darba drošības uzņēmums

Противопожарное оборудование и безопасность.

- Безопасность труда;

- Организация, консультации;

- Противопожарное оборудование и безопасность

SIA " Vilevi  является компанией, признанной Министерством благосостояния компетентной в области охраны здоровья и безопасности , а также имеет Сертификат ISO 9001: 2008, подтверждающий, что система управления в компании соответствует стандарту системы качества .  SIA  Vilevi  имеет большой опыт в сфере профессиональных услуг для здоровья и безопасности . Наши услуги были использованы как крупными компаниями, а также малыми и средними предприятиями в различных сферах человеческой деятельности . SIA Vilevi  является одним из немногих предприятий в Латвии , которое получило ISO 9001 : 2008. Свидетельство торговли огнетушителями, а также техническое обслуживание и заполнение огнетушителей.

Со дня основания одного из своих главных приоритетов мы сделали акцент на то, чтобы клиенты были довольны услугами SIA Vilevi .

Услуги :

- Службы охраны труда и техника безопасности

- Рабочая оценка экологического риска

- Разработка инструкции 

- Коллективные и индивидуальные средства защиты 

- Инструктаж

 - Расследование несчастных случаев на работе

Услуги.  Пожарная безопасность.

- Пожарная безопасность (практическая и теоретическая подготовка, эвакуация ).

- Обслуживание огнетушителей.

Заправка картриджей, торговля знаками безопасности.

- Аптечки

- Планы эвакуации

- Планы гражданской обороны. 

Мы обслуживаем всю Латвию! SIA VILEVI ir uzņēmums, ko LR Labklājības Ministrija ir atzinusi par kompetentu institūciju darba aizsardzības jomā, kā arī ir ieguvis ISO 9001:2008 sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmuma vadības sistēma ir atbilstoša kvalitātes vadības sistēmas standartam. SIA VILEVI ir liela pieredze darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanas jomā. Mūsu pakalpojumus ir izmantojuši gan lielas kompānijas, gan mazi un vidēji uzņēmumi dažādās darbības sfērās. SIA Vilevi ir viens no nedaudzajiem uzņēmumiem Latvijā, kas ir ieguvis ISO 9001:2008 sertifikātu ugunsdzēsības aparātu tirdzniecības, apkopes un pildīšanas jomā.

Jau no dibināšanas par vienu no savām galvenajām prioritātēm esam izvirzījuši klientu apmierinātību ar SIA Vilevi sniegtajiem pakalpojumiem. Klienti ir SIA Vilevi  lielākā vērtība!

Pakalpojumi:

 Darba aizsardzības pakalpojumi

-darba vides risku izvērtēšana

-instrukciju izstrāde

-nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana

-darba aizsardzības pasākumu plānu izstrāde

-instruktāžas

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana. Ugunsdrošības pakalpojumi Ugunsdrošības teorētiskās un prakstiskās apmācības (ar uguns dzēšanu, evakuāciju) Ugunsdzēšamo aparātu apkope, uzpilde, tirdzniecība Drošības zīmes Pirmās palīdzības aptieciņas Evakuācijas plānu izstrāde Civilās aizsardzības plānu izstrāde Apkalpojam visā Latvijā!

Вакансии

+371 29909538

Graudu iela 58, Rīga

info@vilevi.lv

http://www.vilevi.lv

Ваши вопросы для Vilevi SIA, Darba drošības uzņēmums:

Задать вопрос
56.91049 24.083898

Адрес Vilevi SIA, Darba drošības uzņēmums:

Тел./факс:

Эл. почта:

Vilevi SIA, Darba drošības uzņēmums

является компанией, признанной Министерством благосостояния компетентной в области охраны здоровья и безопасности.

Фирма находится в разделах:

Vilevi SIA, Darba drošības uzņēmums? Войдите