Вернуться к остальным сообщениям про Даугавпилсская Дума
Аноним: С нами же судился за наши же деньги?
Аноним: именно так! кроме того, "Специалист по обслуживанию домов " П. Богданова, представитель ПЖКХ, именуемая себя юристом, получающая зарплату в том числе и из денег горожанки - подателя иска, яро доказывала в Даугавпилсском суде что если в доме течет крыша, если ПЖКХ ничего не делают годами по обслуживанию домов, то ВИНОВАТЫ СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР
Аноним: Kam ir jāsedz izdevumi par dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņu un bēniņu siltināšanu?
Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma (turpmāk – likums) 6.panta pirmo daļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības un citas pārvaldīšanas darbības. Likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) ir obligāti veicama pārvaldīšanas darbība. Savukārt, likuma 6.panta trešā daļa nosaka, ka citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.
Ņemot vērā to, ka jumts ir saistīts ar dzīvojamās mājas fizisku saglabāšanu un tā nomaiņa ir obligāti veicama pārvaldīšanas darbība, jumta seguma nomaiņas izdevumi ir jāsedz no pārvaldīšanas maksas.
Аноним: ремонты кровли ПЖКХ обязаны вести за счет средств обслуживания