Valsts Kontroles piezīmes par SPK: Dažas izmaksas nav iekļautas pirts pakalpojumu cenā

foto: lat.gorod.lv
foto: lat.gorod.lv

Valdes loceklis SIA SPK Oļegs Dovgijs izskaidroja Valsts kontroles lēmumu attiecībā uz kapitālsabiedrības ''Sadzīves pakalpojumu kombināts”.

Ir sekojoši aizrādījumi:

-          Sabiedrisko pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nebija atdalīta no kopējās grāmatvedības

-          Nesaprotama  cenu formēšana pakalpojumu kalkulācijās

-          Alus tirdzniecība

-          Nav juridisko pakalpojumu pieņemšanas nodošanas aktu

-          Pamatlīdzekļu atsavināšana, konkrēti automašīna Reno Laguna.

1.      Par grāmatvedības uzskaites kārtošanu Valsts kontroles secinājumi daudzviet nav pamatoti. Uzņēmums veic striktu nodalījumu- vai tie ir pirts , dezinfekcijas pakalpojumi vai elektroenerģijas pārdošana.

2.      Neskaidrība ar cenu formēšanu ir tajā, ka revidenti konstatēja, ka daži uzņēmuma izdevumi, tai skaitā administratīvās izmaksas nav iekļautas pirts pakalpojumu cenā. Uzņēmuma viedoklis, ka Valsts kontroles prasības var novest pie sociāli nozīmīgu pakalpojumu cenu sadārdzināšanās.

3.      Par alus tirdzniecību. Jāsaprot, ka SPK neveic šo darbību kā atsevišķu darbību, tas ir papildus pakalpojums  pirtīs, tāpat kā ziepju, švammju un slotu tirdzniecība. Alus tirdzniecība mēnesī nepārsniedz 4-5 kastes.

4.      Par juridiskajiem pakalpojumiem. Šobrīd  tiesās, dažādās izskatīšanas stadijās,  atrodas 9 civillietas, tāpēc izpildīto darbu  akti nevar būt noformēti, jo lietas nav pabeigtas.

5.      Par automašīnas Reno Laguna atsavināšanu. Šo darbību veica iepriekšējais uzņēmuma vadītājs Ribņikova kungs. Tāpēc par šo faktu uzņēmuma vadība pati 2010. gadā griezās KNAB.

01.02.2013 , 11:15

GOROD


Написать комментарий