Сообщение от Аноним в доме Ģimnāzijas 10

Вернуться к остальным сообщениям про дом Ģimnāzijas 10
Аноним: Satversmes tiesas Lieta Nr. 2020-19-0103

Par likuma “Par valsts pensijām”

Par likuma “Par valsts pensijām” 16. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas, kā arī Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.2. un 2.3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums:
Sociālā nodrošinājuma pabalsts II (invaliditātes pensija)
Аноним: Конституционный суд согласился с доводами омбудсмена и признал незаконным размер пенсии по старости, пособия на захоронения........... ЧТО ДАЛЬШЕ?