Молодежный отдел думы массово вступил в «профсоюз Зайцева» 44

← Вернуться к новости
Заглянула в "Лурсофт", чтобы посмотреть какие цели у "профсоюза Зайцева", зарегистрированного в Юрмале - "Bez pilnvarojuma pārstāvēt un aizstāvēt sporta un futbola jomā strādājošo darba, ekonomiskās, tiesiskās, finanšu, sociālās un profesionālās tiesības un intereses. Arodbiedrības mērķi atbilstoši Pārskatītai Eiropas Sociālai hartai un pārstāvēt un aizstāvēt strādājošos invalīdus, bāreņus un daudzbērnu ģimeņu locekļus, kas ir arodbiedrības biedri.Nostiprināt Konstitucionālās un Eiropas Savienības pamattiesības, ka Valsts aizsargā arodbiedrības brīvību un tā ir līdztiesīga ar citām arodbiedrībām.Kļūt starptautiskās arodbiedrības FIFpro biedram." Так тут ни слова нет о защите пристроившихся на хлебные места! Впрочем, может они все тщательно законспирировавшиеся футболисты? Надежда

Заяц еще и футболист, мля!