Студенты проведут митинг в поддержку сохранения Даугавпилсского университета 36

← Вернуться к новости

Не переходит ли Шуплинская черту? Ни у кого не возникает ли мысль, что министр (выпускница ЛУ) продвигает интересы рижских университетов и Резекненской академии (работает на разных должностях с 1993 года!!!)?

В Augstskolu likums прописаны требования к университетам, и количество студентов не является таким критерием!

"(3) Universitāte ir augstskola, kas atbilst šādiem kritērijiem:

1) īsteno bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas. Doktora studiju programmās promocijas darbu aizstāvēšana notiek katru gadu;
2) vismaz 65 procentiem no akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām ir doktora zinātniskais grāds;
3) izdod zinātniskus periodiskus izdevumus augstskolā īstenotajās studiju programmās;
4) galvenajās zinātņu nozarēs, kurās īsteno studiju programmas, ir izveidotas augstskolas struktūrvienības vai zinātniskās institūcijas un tajās tiek veikta zinātniskā darbība."