Valsts kanceleja aicina iedzīvotājus novērtēt iestāžu mājaslapas

foto delfi.lv
foto delfi.lv

Valsts kanceleja aicina ikvienu iedzīvotāju novērtēt valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu dizainu, lietojamību un funkcionalitāti, aizpildot aptaujas anketu. Tās rezultātus izmantos pētījumā par iestāžu mājaslapu optimizācijas iespējām, informēja Valsts Kanceleja.

Aptauja ilgs līdz šā gada 2.augustam. Tās laikā iedzīvotāji tiek lūgti atbildēt uz jautājumiem – vai ir apmierināti ar lapas vizuālo noformējumu, struktūru, funkcionalitāti, vai tajā ievietotā informācija ir kvalitatīva, pietiekama un viegli uztverama. Mājaslapas apmeklētājiem būs iespēja arī pašiem sniegt viedokli, kas, viņuprāt, konkrētajā tīmekļa vietnē ir vērtīgākais un noderīgākais, un kas vēl uzlabojams.

Aptaujas anketa pieejama katras iestādes mājaslapas sākumlapā.

Šī projekta mērķis ir padarīt efektīvāku valsts iestāžu mājaslapu pārvaldību – gan no lietotāju, gan uzturēšanas, gan izmaksu viedokļa. Pašlaik valsts pārvaldē ir aptuveni 200 iestāžu un dažādu projektu mājaslapas. Lai virzītos uz mērķi – maza, profesionāla un uz iedzīvotājiem orientēta valsts pārvalde – nepieciešams visaptverošs izvērtējums un konkrēti priekšlikumi vienotas un skaidras iestāžu institucionālās struktūras izveidei, cilvēkresursu un budžeta plānošanai.

Pētījumā valsts pārvaldes iestāžu mājaslapas vērtēs arī piesaistītie eksperti (datorzinātņu doktori, IT speciālisti, augstskolu mācībspēki u.c.), detalizēta informācija par mājaslapas izveidi, satura ievietošanu, tehniskajiem parametriem, uzturēšanu un izmaksām tiks lūgta no pašām iestādēm.

Vēlāk visi iegūtie dati tiks analizēti un izstrādāti priekšlikumi optimālākā modeļa noteikšanai tīmekļa vietņu pārvaldībai. Rezultāti tiks nodoti vērtēšanai arī valdībai. Cita starpā – priekšlikumu izstrādi valsts iestāžu mājaslapu optimizācijas iespējām paredz arī Valdības rīcības plāns.

Kanceleja aicina novērtēt Valsts kancelejas un Ministru kabineta mājaslapu (anketa pieejama šeit).

Projekts 100% apmērā tiek finansēts no Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzekļiem.

19.07.2012 , 12:45

DELFI


Написать комментарий