Bankas aktīvāk kreditē mājsaimniecības; vairāk aizdod mājokļa iegādei

foto gorod.lv
foto gorod.lv

Oktobrī turpināja samazināties "slikto kredītu" apjoms banku sektora kopējā kredītportfelī un pieaugt banku sektora no jauna izsniegto kredītu apjoms, turklāt bankas aktīvi kreditēja mājsaimniecības un izsniedza aizdevumus mājokļu iegādei un remontam, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) dati par banku sektora darbību desmit mēnešos.

Banku sektorā oktobrī no jauna izsniegti kredīti 211,8 miljonu latu apmērā, tai skaitā 78,1 miljons latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 37,9 miljoni latu – Latvijas finanšu institūcijām, 16,7 miljoni latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 77,7 miljoni latu – nerezidentiem.

Mājsaimniecību segmentā no jauna izsniegto kredītu oktobrī gandrīz divas trešdaļas jeb 10,9 miljoni latu bija kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam. Septembrī mājsaimniecībām bija izsniegti kredīti 13 miljonu latu apmērā, bet mājokļu iegādei un remontam - 8,7 miljonu latu apmērā.

Oktobrī uzņēmumu segmentā visvairāk jaunie kredīti izsniegti enerģētikas nozarei (34,9 miljoni latu), pakalpojumiem (8 miljoni latu), tirdzniecībai (7,8 miljoni latu), operācijām ar nekustamo īpašumu (6,4 miljoni latu) un lauksaimniecībai (6,3 miljoni latu).

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī oktobra beigās sasniedza 11,9% (septembra beigās – 12%). Šādu kredītu īpatsvars rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī sasniedza 15,9%, savukārt rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 10,1%.

Sarūkot kredītu ar kavējumu līdz 30 dienām apmēram, kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī mēneša laikā samazinājās no 19,8% līdz 18,7%. Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums oktobra beigās sasniedza 1,01 miljardu latu jeb 8,5% no banku kopējā kredītportfeļa (septembra beigās – 8,6%).

Banku sektora kopējais kredītportfeļa apmērs oktobrī pieauga minimāli (par 0,04%). Rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums mēneša laikā palielinājās par 0,2%, pieaugot jau piekto mēnesi pēc kārtas, ko galvenokārt veicināja jauna finansējuma piešķiršana enerģētikas nozarē, savukārt rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums turpināja samazināties (par 0,6%). Nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums oktobrī palielinājās par 1,2%.

Oktobrī banku piesaistīto noguldījumu atlikums palielinājās par 2,5% jeb 300 miljoniem latu. Pieauga gan rezidentu, gan nerezidentu noguldījumu atlikums, attiecīgi par 163 miljoniem latu un 136 miljoniem latu. Rezidentu noguldījumos būtiski palielinājās privāto nefinanšu uzņēmumu, kā arī valdības noguldījumi, nedaudz pieauga arī mājsaimniecību noguldījumi.

Arī banku sektora likviditātes un kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augstā līmenī. Oktobra beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 59,7% (septembra beigās – 59,4%) un kapitāla pietiekamības rādītājs bija 17,7% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1.līmeņa pašu kapitāla rādītājs bija 15,3% (septembra beigās – attiecīgi 17,7% un 15,2%). Kopš 2012. gada sākuma 12 bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 108,3 miljoniem latu.

2012. gada pirmos desmit mēnešus banku sektors kopumā noslēdza ar 140,5 miljonu latu peļņu. Ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 92,6%). Banku sektora līdz oktobra beigām gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem sasniedza 254 miljonus latu, kas ir par 27% vairāk, nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, turpināja pieaugt arī nozīmīgākie banku ienākumu posteņi: tīrie procentu ienākumi pieauga par 4,6% un tīrie komisijas naudas ienākumi – par 16,6%, savukārt viens no nozīmīgākajiem banku sektora izdevumu posteņiem – izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, ir samazinājies par 27,3%.


Написать комментарий