Maijā pieaudzis Latvijas uzņēmumiem izsniegto banku kredītu apjoms

foto: delfi.lv
foto: delfi.lv

Maijā banku sektorā no jauna tika izsniegti kredīti 194 miljonu latu apmērā, tai skaitā 83 miljoni latu Latvijas uzņēmumu attīstībai, 26,5 miljoni latu Latvijas finanšu institūcijām, 18 miljoni latu rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 66 miljoni latu nerezidentiem, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) statistika.

Banku sektora kopējais kredītportfelis maijā, salīdzinot ar aprīli, samazinājās par 0,4% jeb 49 miljoniem latu, tai skaitā rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums saruka par 0,7%, bet rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 0,7%, tādējādi rezidentiem izsniegto kredītu apmērs būtiski nav mainījies (+0,1%). Savukārt nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums mēneša laikā saruka par 3,8%.

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu apmērs ir stabilizējies, to īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī maija beigās bija 10,6% (rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī – 14,5%, bet rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 8,7%). Kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī maija beigās bija 17,5% (aprīļa beigās – 17,8%).

Maijā banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis saglabājās augstā līmenī. Mēneša beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 61,4% (aprīļa beigās 60,4%) , kapitāla pietiekamības rādītājs jau kopš marta praktiski nav mainījies un maija beigās bija 18,3% , savukārt 1. līmeņa kapitāla rādītājs bija 16,6%.

Banku sektors kopumā 2013. gada pirmajos piecos mēnešos darbojās ar peļņu
90,2 miljonu latu apmērā, kas ir par 23% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 73,4 miljonus latu. Līdz maija beigām ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 93,2%).

Banku piesaistīto noguldījumu atlikums maijā kopumā pieauga par 0,1% jeb
11,9 miljoniem latu, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikums palika nemainīgs (palielinājās valsts uzņēmumu, valdības un mājsaimniecību noguldījumi, bet saruka finanšu institūciju un privāto nefinanšu uzņēmumu noguldījumi), savukārt nerezidentu noguldījumu atlikums pieauga par 0,2% jeb 11,3 miljoniem latu. Tādējādi maija beigās kopējais noguldījumu apjoms Latvijas bankās nav būtiski mainījies un bija 12,8 miljardi latu, tai skaitā rezidentu noguldījumi aptuveni 6,5 miljardi latu, bet nerezidentu noguldījumi – aptuveni 6,3 miljardi latu.


Написать комментарий