«Acu pievēršanā" uz iespējamu naudas atmazgāšanu pieķerta arī viena maksājumu iestāde

foto: ventspilnieki.lv
foto: ventspilnieki.lv

Neraugoties uz brangiem sodiem, ik gadu Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) kādā no bankām konstatē trūkumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma ievērošanā.

Pagājušā gadā FKTK veikto pārbaužu laikā konstatēto trūkumu rezultātā FKTK vienai bankai piemēroja soda naudu 75 000 latu apmērā, vienlaikus izsakot brīdinājumu par atbildīgā valdes locekļa atsaukšanu no amata un nosakot pienākumu veikt pasākumus iekšējās kontroles sistēmas darbības uzlabošanai, liecina FKTK 2012.gada darbības pārskats.

Vēl FKTK vienai maksājumu iestādei par likuma prasību neievērošanu piemēroja soda naudu 1000 latu apmērā, vienlaikus nosakot darbības ierobežojumus līdz brīdim, kad būs novērstas nepilnības uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmā.

Maksājumu iestāde ir Latvijas finanšu sistēmā jaunākā uzņēmējdarbības forma, kas ieviesta 2010.gadā. Maksājumu iestādes var sniegt maksājumu pakalpojumus - ieskaitīt un izņemt naudu no maksājuma konta, nodrošināt maksājumu veikšanu, naudas pārvedumus u.c. Par maksājumu iestādi var kļūt dažādi uzņēmumi, arī veikals vai vai komunālo pakalpojumu sniedzējs, reģistrējoties FKTK vai saņemot attiecīgo licenci.

2011.gadā komisija pārbaužu laikā bija konstatējusi 12 gadījumus, kad finanšu iestādes un kredītiestādes nebija ievērojušas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, bet trīs gadījumos piemēroja soda naudu par likuma pārkāpumiem (5000 latu, 25 000 latu un 100 000 latu apmē). Kopumā 2011.gadā FKTK veica 17 klātienes pārbaudes bankās un vienu pārbaudi, kas saistīta ar ieguldījumu brokeru sabiedrības uzraudzību, kā arī veica trīs neklātienes pārbaudes (procedūru izvērtēšana) bankās un piecas pārbaudes finanšu iestādēs, no kurām divas pārbaudes bija saistītas ar apdrošināšanas starpnieku, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, uzraudzību, bet trīs ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzību.

Savukārt 2012.gadā komisija, lai izvērtētu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām, veica 13 klātienes pārbaudes bankās, no tām vienu bankas filiālē ārvalstī, kā arī četras pārbaudes, kas saistītas ar elektroniskās naudas iestāžu uzraudzību, un divas, kas saistītas ar maksājumu iestāžu uzraudzību. FKTK 2012. gadā veica arī septiņas neklātienes pārbaudes (tajā skaitā procedūru izvērtēšanu) bankās un 19 pārbaudes (procedūru izvērtēšanu) finanšu iestādēs, no kurām astoņas pārbaudes bija saistītas ar elektroniskās naudas iestāžu, astoņas ar maksājumu iestāžu, viena ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un divas ar apdrošināšanas starpnieku, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, uzraudzību.


Написать комментарий