2013. gada 2. ceturksnī darba samaksas dinamika tautsaimniecības nozarēs bija atšķirīga. Salīdzinot ar 2012. gada atbilstošo periodu, š.g. 2. ceturksnī straujākais darba samaksas pieaugums bija vērojams ieguves rūpniecībā. Straujo pieaugumu sekmēja darbinieku skaita samazināšana un atalgojuma fonda pieaugums nozarē. Darba samaksa palielinājās arī būvniecībā, finanšu un apdrošināšanas jomā un IKT nozarē. Savukārt transporta un uzglabāšanas nozarē darba samaksa nedaudz samazinājusies.

Latvijas galvenajā eksporta nozarē apstrādes rūpniecībā 2013. gada 2. ceturksnī  darba samaksa pieauga par 4,7%. Visstraujāk darba samaksa palielinājās papīra ražošanā un poligrāfijā - par 9%. Mērenāks darba samaksas pieaugums bija vieglajā rūpniecībā - par 7,1%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā - par 7% un pārtikas rūpniecībā - par 6,8%. Nedaudz lēnāks darba samaksas pieaugums bija vērojams mašīnu un iekārtu ražošanā un elektrisko un optisko iekārtu ražošanā. Saistībā ar situāciju Liepājas metalurgā, metālapstrādē gada laikā vidējā darba samaksa samazinājās par 12,6 procentiem.

Ekonomisko aktivitāšu pieaugums turpinās ietekmēt darba samaksas pieaugumu tuvākajos mēnešos. To ietekmēs gan bezdarba līmeņa sarukums, gan arī uzņēmēju vēlme saglabāt un piesaistīt augsti kvalificētu darbaspēku.