Daugavpils Universitāte noslēdz piecus sadarbības līgumus ar Itālijas un Tadžikistānas universitātēm

foto: lat.gorod.lv
foto: lat.gorod.lv

Īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu „Daugavpils universitātes starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana” (Nr. 2010/0194/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/018), Daugavpils universitāte (DU) noslēgusi piecus sadarbības līgumus ar Pizas universitāti Itālijā, Hodžentas universitāti, Dušanbe Pedagoģisko universitāti un Tadžikistānas Nacionālo universitāti Tadžikistānā, informē projekta koordinatore Alise Griķe.

Sadarbības līgumi paredz starptautisku zinātnisko un pētniecisko konferenču, semināru, praktikumu, dažāda līmeņa apmācību, radošo diskusiju organizēšanu ar pasniedzēju un studentu dalību, pasniedzēju, jauno zinātnieku un darbinieku apmaiņu, lai veiktu pētniecisko darbību, prezentētu savu darbu, vadītu vieslekcijas, pieredzes apmaiņu augstskolu pārvaldībā un attiecību koordinācijā ar citām izglītības organizācijām, kā arī pušu zinātniskā un pedagoģiskā potenciāla izmantošanu jaunu progresīvu formu un metožu ieviešanā izglītības procesā.

Projekta realizācijas gaitā DU darbiniekiem bijusi iespēja apmeklēt un uzstāties starptautiskās konferencēs, prezentēt savus sasniegumus starptautiskās izstādēs un forumos, kā arī nodibināt sakarus ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām. Projekta ietvaros DU darbinieki devušies 38 komandējumos uz Rumāniju, Čehiju, Itāliju, Igauniju, Tadžikiju, Lietuvu, Krieviju un Austriju.

Īstenojot projektu, ir sagatavoti un iesniegti izskatīšanai arī četru starptautisku projektu pieteikumi dažādās 7.ietvara programmās, kas ir Eiropas Komisijas iniciatīva pētniecības attīstībai, kuras ietvaros tiek finansēti dažādi starptautiski Eiropas mēroga pētniecības projekti.

ERAF projekta „Daugavpils universitātes starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana” mērķis ir attīstīt DU kā zinātniskās institūcijas kapacitāti, veicinot starptautisku sadarbību, atpazīstamību un ES struktūrfondu piesaisti. Tā plānotās attiecināmās izmaksas ir 270 972  lati, īstenošanas vieta – DU, sadarbības partneris - Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, laiks: 01.11.2010 – 31.10.2013. Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālais attīstības fonds.

31.08.2013 , 15:00

GOROD


Написать комментарий