Есть вопрос: как предлагают трудоустраиваться приехавшим в Даугавпилс беженцам?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» электронное письмо прислала жительница города Татьяна.

«В садовом обществе "Любасте" по участкам ходят называющие себя беженцами с Украины мужчины и предлагают услуги строителей (кровля, ремонт и т. п.). Уже работает целая бригада. Вопрос в том, как предлагают трудоустраиваться приехавшим в наш город беженцам? То есть они должны толпами ходить по домам и предлагать свои услуги? Или все же получать предложение от биржи? И насколько законна их "частная практика"? И насколько безопасна эта "бригада" ? Не случится ли потом массового обворовывания дачных домиков?».

В самоуправлении пояснили: «Гражданские лица Украины, оказавшиеся в Латвии из-за войны, возможности трудоустройства могут искать как с помощью работников Государственного агентства занятости, так и самостоятельно на портале резюме (CV) и вакансий агентства. Трудовые отношения в Латвии гражданские жители Украины могут начать, если они получили долгосрочную визу с правом на трудоустройство. Чтобы гражданские жители Украины могли немедленно приступить к работе, они имеют право приступить к работе без долгосрочной визы с правом на трудоустройство, но не более чем на 30 дней. При этом гражданин Украины, приступивший к работе, в течение 10 дней обязан подать заявление на получение визы с правом на трудоустройство в Управление по делам гражданства и миграции.

Чтобы узнать больше о подаче заявления и получении долгосрочной визы, необходимо связаться с Управлением по делам гражданства и миграции, позвонив на номера телефонов: +371 67209422,  +371 67209400 (с понедельника по четверг – 8:30 - 16:00; по пятницам –  09:00 - 15:00) или отправив письмо на электронную почту: ukraina@pmlp.gov.lv, mn@pmlp.gov.lv.

Также отметим, что в Латвии трудовые отношения с работодателем возможны только при наличии Трудового договора. Надзор и контроль в сфере трудовых отношений и охраны труда в стране осуществляет Трудовая инспекция».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kā bēgļiem, kas ierodas Daugavpilī, piedāvā darbu?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstuli uzrakstīja pilsētas iedzīvotāja Tatjana.

Dārzu sabiedrībā “Ļubaste” staigā vīri, kuri sevi dēvē par bēgļiem no Ukrainas un piedāvā celtnieku pakalpojumus (jumtu klāšana, remonts u.c.). Vesela brigāde jau strādā. Jautājums, kā bēgļiem, kuri ierodas mūsu pilsētā, tiek piedāvāts atrast darbu? Viņiem vajadzētu bariem iet no mājas uz māju un piedāvāt savus pakalpojumus? Vai tomēr saņemt piedāvājumu no biržas? Un cik legāla ir viņu "privātā prakse"? Un cik droša ir šī "brigāde"? Vai nenotiks vēlāk masveida lauku māju aplaupīšana?

Pašvaldība skaidroja: “Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri Latvijā nokļuvuši kara dēļ, var meklēt darba iespējas gan ar Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku palīdzību, gan patstāvīgi CV portālā un aģentūras vakancēs. Ukrainas civiliedzīvotāji var uzsākt darba attiecības Latvijā, ja ir saņēmuši ilgtermiņa vīzu ar tiesībām strādāt. Lai Ukrainas civiliedzīvotāji nekavējoties varētu sākt strādāt, viņiem ir tiesības sākt strādāt bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām strādāt, bet ne vairāk kā 30 dienas. Vienlaikus Ukrainas pilsonim, kurš uzsācis darbu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē 10 dienu laikā jāpieprasa vīza ar tiesībām strādāt.

Lai uzzinātu vairāk par ilgtermiņa vīzas noformēšanu un saņemšanu, aicinām sazināties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, zvanot pa tālruņiem: +371 67209422, +371 67209400 (no pirmdienas līdz ceturtdienai - 8:30 - 16:00; Piektdienās - 09:00 - 15:00) vai sūtot e-pastu: ukraina@pmlp.gov.lv, mn@pmlp.gov.lv.

Tāpat atzīmējam, ka Latvijā darba attiecības ar darba devēju iespējamas tikai tad, ja ir noslēgts Darba līgums. Uzraudzību un kontroli darba attiecību un darba aizsardzības jomā valstī veic Darba inspekcija”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

22 мая , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv