Есть вопрос: как часто проводится уборка в Центральном парке? 6

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакцию «Наш город.» обратилась читательница Диана – ее письмо было посвящено уборке мусора.

«В Центральном парке работают дворники? Парк был очень замусоренный и грязный еще после зимы. Стыдно! И еще наблюдение. В городе установлены кофейные автоматы. Все хорошо, жители активно пользуются ими. Но мусорных урн нет. Даже элементарно, перемешав кофе, палочку негде выбросить».

Ответ подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса: «Уборка тротуаров парка осуществляется в соответствии с периодичностью, указанной в договоре на уборку, как в зимний, так и в летний периоды, а уборка газонов – в летний период (с 1 апреля по 31 октября). Дворники, в свою очередь, работают согласно перечню подлежащих выполнению работ по уборке.

Механизированная уборка тротуаров парка осуществляется в соответствии с требованиями и периодичностью, определяемыми техническими условиями заключенного договора на уборку. После зимнего периода парк несколько раз полностью убирался. Вероятно, что повышенное замусоривание в парке могло наблюдаться после выходных, когда здесь отдыхает относительно большое количество людей, соответственно, не все выбрасывают отходы в отведенное место, но этот мусор также убирается как можно быстрее. Урна для мусора возле указанного кофейного аппарата будет установлена в ближайшее время».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: cik bieži Centrālajā parkā tiek veikta tīrīšana?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros lasītāja Diāna vērsās redakcijā – viņas vēstule bija veltīta atkritumu savākšanai.

Vai Centrālajā parkā strādā sētnieki? Parks ir ļoti piegružots un netīrība valda vēl pēc ziemas. Kauns! Otra lieta un novērojums. Pilsētā tiek uzstādīti kafijas automāti. Viss ir labi, iedzīvotāji tos aktīvi lieto. Bet atkritumu urnu nav. Pat elementāri, samaisot kafiju, kociņu nav kur izmest”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde: “Parka trotuāru uzkopšana tiek veikta saskaņā ar uzkopšanas līgumā noteikto periodiskumu gan ziemas, gan vasaras periodos, savukārt zālienu uzkopšana tiek veikta vasaras periodā (no 1. aprīļa līdz 31.oktobrim). Uzkopšanas darbā iesaistītie sētnieki strādā saskaņā ar izpildāmo uzkopšanas darbu sarakstu, kā arī parka mehanizētā trotuāru uzkopšana tiek veikta saskaņā ar noslēgtā uzkopšanas līguma tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām un periodiskumu. Pēc ziemas perioda parkā ir vairākkārt veikta pilna tā sakopšana. Pieļaujam, ka pastiprināts piegružojums parkā varētu būt vērojams pēc brīvdienām, kad vakaros parkā atpūšas salīdzinoši liels skaits iedzīvotāju, attiecīgi arī ne visi veic atkritumu izmešanu tam paredzētajā vietā, taču arī šis piegružojums maksimāli ātri tiek likvidēts. Tuvākajā laikā tiks uzstādīta atkritumu tvertne blakus norādītajam kafijas automātam”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

21 июля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: Маргарита Вигуле


Написать комментарий

Середина лета….. и только урна будет установлена?! Да уж .

Часто прохожу по парку и там постоянно замусаренно! Когда и как там убирают не понятно! От многих слышал,что в этом году грязно в парке. Это и понятно дворников то меньше и меньше в городе!

Как интересно, для сравнения, проводится уборка вСентрал парке в Нью Иорке?

Очень хорошо работают птицы,которые выбрасывают мусор из урн в поисках пищи.А ветер потом разносит этот мусор.Особенно видно это после выходных у нас в Первомайском сквере.Дворники там убирают каждый день,кроме выходных.

Очень хорошо работают птицы,которые выбрасывают мусор из урн в поисках пищи.А ветер потом разносит этот мусор.Особенно видно это после выходных у нас в Первомайском сквере.Дворники там убирают каждый день,кроме выходных.

А ещё бездомные собаки работают

Очень хорошо работают птицы,которые выбрасывают мусор из урн в поисках пищи.А ветер потом разносит этот мусор.Особенно видно это после выходных у нас в Первомайском сквере.Дворники там убирают каждый день,кроме выходных.

Птицы это природный, экологичный, добровольный сортировщик и утилизатор биологического мусора

Написать комментарий