Есть вопрос: во дворе провалилась ливневка – кто решит проблему? 5

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакцию пришло электронное письмо от читателя Александра.

«На ул. Чиекуру, 3б стоит докторат, посетители доктората мешают жителям дома подъехать к нему, двор не проездной, если случиться какая-то проблема, то службы спасения просто не подъедут к нашему дому. Вы построили у нас парк, а почему не сделали нам хотя бы проезд, ну а про стоянку мы можем только мечтать, есть одна стоянка и для жильцов, и для доктората, и для гостей парка на 6 машин.

Также во дворе Чиекуру, 3б провалилась ливневка, машины проваливаются на половину колеса, а представители Водоканала приехали и сказали, ну, он пока держится. А в доме живут инвалиды, и если они или дети провалятся, кто будет отвечать за люк?».

Ответ подготовили на Предприятии жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса: «Собственники квартир могут участвовать в программе софинансирования Даугавпилсского самоуправления по благоустройству территорий многоквартирных жилых домов:

- создание удобных автопарковочных мест и пешеходных тротуаров;

- оборудование детских площадок и мест для отдыха детей и взрослых;

- обустройство современного освещения двора.

Объем софинансирования для благоустройства прилегающих к многоквартирным жилым домам земельных участков, восстановления многоквартирных жилых домов:

1) на строительство проезжей части, тротуара, парковки – 70%;

2) 80% от допустимых затрат на строительство, ремонт освещения;

3) 80% приемлемых затрат на установку детской игровой площадки;

4) 50% приемлемых затрат на восстановление элементов конструкций многоквартирных жилых домов;

5) строительство навеса для мусорных контейнеров, восстановление газонов и зеленых насаждений, установка скамеек и урн – 70%;

6) на реконструкцию балконов многоквартирных домов – не более 60%;

7) 100% на разработку технической документации.

Если автоводители оставляют свой автотранспорт не в положенном месте или где он мешает проезду, то жители могут вызвать Муниципальную полицию.

Что касается стоянки на 6 мест напротив торца дома, то она находится на муниципальной территории, поэтому ограничений на парковку там нет. Собственники могут обратиться в обслуживающую организацию, написав заявление о проведении собрания или опроса собственников дома об установке знаков на их прилегающей территории, которые запрещают парковать машины на территории дома.

Что касается ливневой канализации, то работники ПЖКХ проверят ее состояние, определят ответственных и решат этот вопрос с другими службами».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: pagalmā sabruka lietus ūdens kanalizācija - kurš atrisinās problēmu?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros redakcija saņēma vēstuli no lasītāja Aleksandra.

"Čiekuru ielā 3b, ir doktorāts, doktorāta apmeklētāji liedz mājas iedzīvotājiem piebraukt pie tā, pagalms nav pieejams, ja ir kāda problēma, tad glābšanas dienesti vienkārši nebrauks līdz mūsu mājai. Jūs mums uzcēlāt parku, un kāpēc neizveidojat vismaz caurbrauktuvi, bet par stāvvietu varam tikai sapņot, iedzīvotājiem, doktorātam un parka viesiem ir viena stāvvieta 6 automašīnām.

Tāpat Čiekuru ielā 3b, pagalmā sabojājās lietus ūdens noteka, automašīnas iebrauc gandrīz uzpusi riteņa. Ieradās Daugavpils ūdens pārstāvji un teica, labi, viņš joprojām turas. Un mājā dzīvo invalīdi un ja viņi vai bērni nokritīs lūkā, kurš atbildēs par lūku?

Atbildi sagatavoja Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā: “Dzīvokļu īpašnieki var piedalīties Daugavpils pašvaldības līdzfinansējuma programmā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju labiekārtošanai:

- ērtu stāvvietu un gājēju ietvju izveide;

- rotaļu laukumu un atpūtas laukumu aprīkojums bērniem un pieaugušajiem;

- Pagalma mūsdienīga apgaismojuma sakārtošana.

Līdzfinansējuma apmērs daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piegulošo zemes gabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai:

1) brauktuves, ietves, stāvvietas izbūvei - 70%;

2) 80% no pieļaujamajām izmaksām būvniecībai, apgaismojuma remontam;

3) 80% no attiecināmajām izmaksām bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai;

4) 50% no attiecināmajām izmaksām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konstruktīvo elementu restaurācijai;

5) atkritumu konteineru nojumes izbūve, zālāju un zaļo zonu atjaunošana, soliņu un tvertņu uzstādīšana - 70%;

6) daudzdzīvokļu māju balkonu rekonstrukcijai - ne vairāk kā 60%;

7) 100% tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Ja automašīnu vadītāji atstāj savus spēkratus nepareizā vietā vai tur, kur tas traucē braukt, tad iedzīvotāji var zvanīt Pašvaldības policijai.

Kas attiecas uz autostāvvietu 6 automašīnām, tad tā atrodas pašvaldības teritorijā, tāpēc tur stāvēšanai nav nekādu ierobežojumu. Īpašnieki var sazināties ar servisa organizāciju, rakstot iesniegumu par māju īpašnieku sapulci vai aptauju par zīmju uzstādīšanu savā blakus teritorijā, kas aizliedz īpašumā novietot automašīnas.

Attiecībā uz lietus kanalizāciju DDzKSU darbinieki pārbaudīs tās stāvokli, noteiks atbildīgos un atrisinās šo problēmu ar citiem dienestiem”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

28.09.2022 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий

Снежком скоро припорошит,гладь и и тишина до весны

Собственники,ну участвуйте уже в чём-нибудь!!!!Не спите!

Собственники,ну участвуйте уже в чём-нибудь!!!!Не спите! Qw

А у кого в собственности двор? Вот у меня нет даже одного метра двора, в моей земельной книге!!!

Внимательнее земельную книгу почитай! Если трудности с языком, то попроси кого-нибудь перевести....

Латышский знаю, но в земельной книге указан метраж только моей квартиры и балкона!!! И то это виртуальные метры,! в случае если вдруг случится землетрясение, то ты даже палатку в твоём "собственном" дворе не имеешь права поставить, а также не имеешь права взять хоть один кирпич от развалившегося "собственного" дома!!!

заколебали эти программы софинансирования, собрания, проценты голосов, подписи и прочая лабуда. Есть коммунальные службы? Есть. Они и должны следить за порядком в городе. И нечего спихивать с одной головы на другую, лишь бы самим ничего не делать. Начальнички всяких сортов и калибров сидят в кабинетах и боятся свои розовые попки от кресел оторвать. Передвигаются только в машинах по своему привычному маршруту. А вы покатайтесь по городу, походите по дворам, оцените хозяйство, которое ваши службы и должны содержать в порядке. У нас город- не миллионник и его вполне можно содержать, как игрушку, а не кивать с Вани на Таню.

Написать комментарий