Есть вопрос: куда обращаться, если пожилому человеку нужна помощь по дому?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» письмо на тему социального обслуживания прислала читательница Валентина.

«Куда обращаться, если одинокому пожилому человеку нужна помощь по дому: помыть полы, сходить в магазин, аптеку? Укажите номер телефона в Даугавпилсе».

Ответ подготовили в Социальной службе Даугавпилса: «Вы можете обратиться в Бюро обслуживания на дому Социальной службы по телефону: 28453936, или лично – на ул. Лиепаяс, 4.

Бюро обслуживания на дому обеспечивает лицам, которые по объективным обстоятельствам не могут себя обслуживать, помощь в обеспечении их основных потребностей.

Самоуправление Даугавпилса определило круг лиц, которые вправе получить услугу обслуживания на бесплатной основе (например, одинокие лица пенсионного возраста или одинокие лица с инвалидностью, клиенты, оказавшиеся в кризисных ситуациях и др.).

Плата за услугу по уходу установлена решением Даугавпилсской городской думы от 17.03.2022 № 131 – 4,82 евро за 1 час.

Максимальное количество часов оказания услуги определяется после оценки необходимого уровня обслуживания лица (максимально – до 48 часов в месяц), лицо само выбирает необходимые для себя услуги и количество часов и платит за фактически использованную услугу.

Более подробная информация размещена на сайте Социальной службы».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kur vērsties, ja vecāka gadagājuma cilvēkam nepieciešama palīdzība mājās?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstuli par sociālo pakalpojumu tēmu nosūtīja lasītāja Valentīna.

Kur vērsties, ja vientuļam sirmgalvim vajadzīga palīdzība ap māju: mazgāt grīdas, doties uz veikalu, aptieku? Norādiet tālruņa numuru Daugavpilī”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Sociālajā dienestā: “Jūs varat vērsties Sociālā dienesta Aprūpes mājās birojā pa tālruņa numuru 28453936, vai personīgi - Liepājas ielā 4, Daugavpilī.

Aprūpes mājās birojs nodrošina personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanā.

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir noteikusi personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt aprūpes mājās pakalpojumu bez maksas (piemēram, vientuļas pensijas vecuma personas vai vientuļas personas ar invaliditāti, klienti krīzes situācijās u.c.). Maksa par aprūpes mājās pakalpojumu noteikta ar Daugavpils pilsētas domes 17.03.2022. lēmumu Nr.131 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrādi”– 4.82 EUR par 1 stundu.

Aprūpes mājās pakalpojuma stundu maksimālo skaitu nosaka novērtējot personas aprūpes līmeni (maksimālais ir līdz 48 stundām mēnesī), persona pati izvēlas sev nepieciešamo pakalpojumu un stundu skaitu, maksā par faktiski izmantoto pakalpojumu.

Sīkāka informācija atrodama Sociālā dienesta tīmekļa vietnē”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

2 октября , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий