Есть вопрос: кто победил в конкурсе кулинаров, проходившем в Крепости? 1

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакцию «Наш город.» поступило письмо читательницы Инги.

«Недавно в Крепости проходил конкурс кулинаров. Хотелось бы узнать победителей, и когда состоится следующий такой конкурс – очень уж понравился – и красочно, и познавательно, и вкусно».

Ответ подготовили в самоуправлении Даугавпилса: «Это мероприятие было инициативой активных жителей Крепости. Комментирует Санта Упите – автор и реализатор данной идеи: "Спасибо, что оценили это мероприятие! По голосованию жюри, 1 место – у Аниты Дроздовой, в голосовании зрителей победила Илона Далецкая, специальные награды от жюри получили Ирина Войткевича и Ивета Какевшева.

Поскольку это мероприятие было моей спонтанной идеей, которую я реализовала по месту своего проживания при поддержке местного сообщества и которая, в конце концов, оказалась очень успешной, то, руководствуясь выводами, если я устрою следующее мероприятие, оно уже не будет таких малых размеров. Ему нужно расти и стать много большим и мотивирующим, чтобы привлечь больше кулинаров. Мотивация – это, конечно, денежная награда. Поэтому я еще не могу ответить, сделаю ли что-то такое, потому что это займет еще больше времени, силы и финансов. Может быть, будет совершенно другое мероприятие, пока ответа нет.

Данное мероприятие доказало, что именно эта ниша является свободной, и у людей есть интерес к подобным мероприятиям, это – бесплатная идея для других активистов организовать нечто подобное".».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kurš uzvarēja Cietoksnī notikušajā kulinārijas konkursā?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros redakcija saņēma vēstuli no lasītājas Ingas.

Nesen Cietoksnī notika kulinārijas konkurss. Gribētos uzzināt uzvarētājus un kad notiks nākamais šāds konkurss – man ļoti patika – tas ir krāsains, izglītojošs un garšīgs”.

Atbilde tika sagatavota Daugavpils pašvaldībā: “Šis pasākums bija Cietokšņa aktīvo iedzīvotāju iniciativa. Komentē idejas autore un realizētāja Santa Upīte: "Paldies, ka novērtējiet šo pasākumu! Uzvarētāji ir pēc žūrijas balsojuma, 1. vieta ir Anitai Drozdovai, skatītāju balsojumā uzvarēja Ilona Daleckaja, specbalvas no žūrijas bija vēl Irinai Voitkevičai un Ivetai Kaķevševai.

Tā kā šis pasākums bija mana spontāna ideja, kuru vadīju savā dzīvesvietā ar vietējās kopienas atbalstu, kas beigās izrādījās ļoti veiksmīga, tad vadoties pēc secinājumiem, ja rīkošu nākošo pasākumu, tad tas vairs nebūs kā mazizmēra pasākums. Viņam ir jāaug un jākļūst daudz lielākam un motivējošākam, lai piesaistītu vairāk cepēju. Motivācija ir protams naudas balva. Tāpēc vēl nevaru atbildēt vai ko tādu rīkošu, jo tas prasīs vēl vairāk laika, spēka un finanšu. Varbūt būs pilnīgi cita formāta pasākums, pagaidām atbildes nav.

Šis kulinārijas pasākums pierādīja, ka tieši šī niša ir brīva pilsēta un cilvēkiem ir interese par tāda veida pasākumiem, tāpēc bezmaksas ideja citiem aktīvistiem rīkot ko līdzīgu”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

02.11.2022 , 12:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: Фейсбук / Daugavpils cietoksnis


Написать комментарий

Санта Упите - обязательно реализуйтесь дальше! Даже по фото видно, что было достаточно интересно. Так что ваша инициатива провести такое мероприятие, без навязшей политоты, флагов и лозунгов идёт только на пользу нашему городу.