Есть вопрос: можно ли установить индивидуальный счетчик потребления тепла?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» письмо на тему экономии тепловой энергии прислал читатель Геннадий.

«Много говорится в последнее время о реновации домов с целью экономии тепла. Я считаю, что эти разговоры ни о чем. В домах проживают люди с различным материальным достатком, с различным самосознанием. И все хотят меньше тратить, а жить лучше. Это единственное, что их объединяет.

А не лучше было бы на эти деньги (выделяемые на реновацию) произвести не реновацию домов, а переделку систем отопления в них, чтобы можно было бы установить в каждую квартиру индивидуальный счетчик потребления тепла. На мой взгляд, это выход. В новых домах в Риге такая система уже функционирует, и весьма эффективно. Только об этом говорить не принято».

Ответ подготовили на Предприятии жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса: «SIA DDzKSU (ПЖКХ) предлагает жителям своих домов все возможные варианты повышения энергоэффективности зданий, в том числе установку приборов дистанционного считывания показаний счетчиков горячего водоснабжения, установку аллокаторов или индивидуальных теплосчетчиков. Так как в большинстве домов переняты права управления, сами собственники квартир должны принять решение, какой вид работ выбрать.

На все работы по повышению энергоэффективности зданий можно получить софинансирование городской думы в размере от 30 до 70 процентов. По вопросу приоритета работ всегда можно получить консультацию у специалистов SIA DDzKSU».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai ir iespējams uzstādīt individuālu siltuma patēriņa skaitītāju?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstuli par siltumenerģijas taupīšanas tēmu nosūtīja lasītājs Genādijs.

Pēdējā laikā daudz tiek runāts par māju renovāciju, lai taupītu siltumu. Es domāju, ka šīs sarunas nav par neko. Mājās dzīvo cilvēki ar dažādu materiālo bagātību, ar atšķirīgu pašapziņu. Un visi vēlas tērēt mazāk un dzīvot labāk. Tas ir vienīgais, kas viņus vieno.

Un šo naudu (atvēlēto renovācijai) nebūtu labāk izmantot nevis māju renovācijai, bet gan apkures sistēmu pārtaisīšanai tajās, lai katrā dzīvoklī varētu uzstādīt individuālu siltuma patēriņa skaitītāju. Manuprāt, šī ir izeja. Rīgas jaunajās mājās šāda sistēma jau darbojas, turklāt ļoti efektīvi. Vienkārši nav pieņemts par to runāt”.

Atbilde sagatavota Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā: “SIA “DDzKSU” piedāvā savu māju iedzīvotājiem visus iespējamos variantus ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, tanī skaitā arī karstā ūdens rādījumu attālinātās nolasīšanas ierīces, allokatoru uzstādīšanu vai individuālos siltuma skaitītājus. Tā kā daudzas mājas ir pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības, pašiem mājas dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmums, kādu darba veidu izvēlēties. Uz visiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem ir iespēja saņemt Daugavpils pašvaldības līdzfinansējumu 30-70% apmērā. Par visiem šiem jautājumiem vienmēr var saņemt konsultācijas pie SIA DDzKSU” speciālistiem”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

11 февраля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv