Есть вопрос: когда начнут ремонтировать участок ул. Айвиекстес – от Лиела до Селияс? 8

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» поступило обращение жителя города Петра.

«Когда начнут ремонтировать участок дороги улицы Айвиекстес, от Лиела до Селияс? Несколько лет назад был ремонт данного участка, который еле-еле как закончили. Установили ящики с камнями, срезав часть защитной дамбы, которая укреплялась годами. После паводка дамбу подмыло. Ящики с камнями потянуло вниз вместе со столбами освещения. Асфальтное покрытие начало крошиться.

Что сделали? Дорогу перекрыли знаками. Столбы освещения сняли. И так все стоит третий месяц. Дорога без освещения, рядом двор без освещения. Выехать со двора на проезжую часть проблематично, так как обзор закрывают перила моста. Ночью некоторые автомобилисты отодвигают знаки и проезжают».

Ответ подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса: «Ситуация с деформацией откоса защитной дамбы была констатирована в результате наводнений 2023 года. На участке ул. Айвиекстес, от ул. Лиела до ул. Селяс, после констатации дефектов защитной дамбы были проведены превентивные действия в отношении ограничений въезда транспорта, информирования пешеходов, а именно установка дорожных знаков, снятие столбов освещения, отключение электричества.

Одновременно проводятся: мониторинг ситуации для своевременной констатации прогрессирования дефектов и консультации с привлечением строительных коммерсантов и строительных специалистов в сфере проектирования и инженерного исследования гидротехнических сооружений. Планируется объявить закупку для углубленного исследования, чтобы устраненить существующую ситуацию.

Чтобы уберечь водителей транспорта от аварийных ситуаций было принято решение закрыть движение на указанном участке улицы путем установки соответствующих дорожных знаков, поэтому движение транспорта там строго запрещено. Для предотвращения возможности падения столбов освещения было принято решение снять столбы и отключить электричество.

Напоминаем, что участок ул. Айвиекстес, от ул. Селияс до ул. Лиела является дорогой с односторонним движением, и со стороны улицы Селияс въезд также запрещен.

На ул. Лиела, как и на территории ул. Айвиекстес, 1 освещение обеспечивается в обычном режиме, ситуация с затоплением откоса дамбы здесь не изменилась. Это также распространяется на возможность въезда или выезда с или на улицу».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kad sāksies Aiviekstes ielas atjaunošana – no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros saņēma apelāciju no pilsētas iedzīvotāja Petera.

Kad tiks remontēts Aiviekstes ielas ceļa posms no Lielās līdz Sēlijas? Pirms dažiem gadiem šajā vietā notika renovācija, kas tik tikko tika pabeigta. Viņi uzstādīja kastes ar akmeņiem, nogriežot daļu no gadu gaitā nostiprinātā aizsargdambja. Pēc plūdiem dambis tika izskalots. Kopā ar apgaismes stabiem tika novilktas akmeņu kastes. Asfalta segums sāka drūpēt.

Ko viņi izdarīja? Ceļš bija bloķēts ar zīmēm. Apgaismes stabi ir noņemti. Un tā viss stāv trešo mēnesi. Ceļš bez apgaismojuma, blakus pagalms bez apgaismojuma. Ir problemātiski izbraukt no pagalma uz brauktuves, jo skatu bloķē tilta margas. Naktī daži autobraucēji nostumj zīmes malā un brauc cauri.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde: “Situācija ar aizsargdambja nogāzes deformāciju tika konstatēta 2023. plūdu rezultātā. Aiviekstes ielā posmā no Lielā ielas līdz Sēlijas ielas pēc aizsargdambja nogāzes defektu konstatācijas tika veikti preventīvas darbības attiecībā uz transporta iebraukšanas norobežojumiem, gājēju informēšanu, proti, ceļā zīmju uzstādīšana, apgaismojuma stabu un elektrības atslēgšanu. Vienlaicīgi tiek veikts situācijas monitorings defektu progresijas laicīgai konstatācijai un konsultācijas, pieaicinot būvkomersantu un būvspeciālistu hidrotehnisko būvju projektēšanas un inženierizpētes sfērās. Tiek ieplānots sludināt iepirkumu padziļinātās izpētes darbībām esošās situācijas novēršanai.

Lai aizsargātu transporta vadītājus no avārijas situācijām tika pieņemts lēmums slēgt kustību norādītajā ielas posmā uzstādot atbilstošās ceļa zīmes, līdz ar ko transporta kustība tur stingri aizliegta. Lai novērstu apgaismojuma stabu krišanas iespējas tika pieņemts lēmums noņemt stabus un atslēgt elektrību.

Atgādinām, ka Aiviekstes ielas posms no Sēlijas līdz Lielā ir vienvirziena ceļš, un no Sēlijas ielas puses iebraukšana arī ir aizliegta. Lielā ielas, ka arī Aiviekstes 1 teritorijas apgaismojums tiek nodrošināts ierastajā režīmā, ar dambja nogāzes noslīdēšanas situācija šeit nav mainījusies. Tas arī ir attiecināms uz iebraukšanas vai izbraukšanas iespējam no vai uz ielu”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

09.08.2023 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: google.maps


Написать комментарий

Зачем ремонтировать деньги тратить если там никто не ездит, пусть лучше людям помогут.

Дамба замечательно стояла и не разрушалась, пока ее начали "реновировать" в угоду кому-то.

Зачем ремонтировать деньги тратить если там никто не ездит, пусть лучше людям помогут. ёжик

Чем помогать многим соц помобиями то лучше в асфальт закатать деньги.Всё равно пропьют эти пособия.

Поразительно, 129 слов пустопорожней болтовни в подготовленном ответе комунальных колхозников😂😂😂

Губёну раскатали ждите других работ хватает невпроворот а вот когда мы увидим новый трамвай маде ин ЛРЗ сроки уже подходят и должен быть результат , перший трамвай уже должен обкатку проходить на виду у горожан

Ёжик провокатор

Ёжик провокатор

просто местный дурачок!

Вот делов - то. Плитами, с аэропорта, навечно дамбу обложить, а ящики с камнями, с дамбы, на взлётной разбросать и грунтовку положить. Было бы желание. Хайпожор

Плиты ещё при прежнем владельце тю-тю. Там залитый бетон.

Написать комментарий