Есть вопрос: предусмотрена ли компенсация за освобождение муниципальной квартиры?

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» «Наш город.» получил письмо горожанки Марты.

«Я живу в муниципальной квартире около 25 лет, долгов нету. Квартира в хорошем состоянии, пластиковые окна, входные двойные двери, сантехника в хорошем состоянии. Если я хочу оставить квартиру, получу ли я какую-то компенсацию за квартиру от городской думы?».

Ответ подготовили в Департаменте управления имуществом Даугавпилсской думы: «В настоящее время действующие обязывающие правила самоуправления не предусматривают порядок выплаты компенсации жильцам за освобождение муниципальных квартир, а также компенсации затрат на ремонтные работы в муниципальной квартире.

В договорах найма жилых помещений, заключенных между уполномоченным самоуправлением лицом – SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums (Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства, ПЖКХ) и нанимателями муниципальных квартир, установлено, что наниматель обязан содержать в порядке жилое помещение и за счет собственных средств производить его ремонт, в том числе ремонт и замену внутренней электропроводки квартиры, кранов и водосмесителей, душа, раковины, ванны и унитаза».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai ir kāda kompensācija par pašvaldības dzīvokļa atbrīvošanu?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros saņēma vēstuli no pilsētnieces Martas.

Es dzīvoju domes dzīvoklī apmēram 25 gadus un man nav parādu. Dzīvoklis labā stāvoklī, plastikāta logi, dubultās ieejas durvis, santehnika labā stāvoklī. Ja es gribēšu pamest dzīvokli, vai es saņemšu kādu kompensāciju par dzīvokli no pilsētas domes?”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments: “Šobrīd Daugavpils valstspilsētas pašvaldības spēkā esošie saistošie noteikumi neparedz kārtību izmaksāt kompensāciju īrniekiem par pašvaldības dzīvokļu atbrīvošanu, kā arī kompensēt pašvaldības dzīvoklī veikto remontdarbu izmaksas.

Dzīvojamo telpu īres līgumos, kas noslēgti starp pašvaldības pilnvaroto personu - SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” un pašvaldības dzīvokļu īrniekiem noteikts, ka īrniekam ir pienākums uzturēt kārtībā dzīvojamo telpu un par saviem līdzekļiem veikt tās remontu, t.sk. dzīvokļa iekšējās elektroinstalācijas, krānu un ūdens sajaucēju, dušas, izlietnes, vannas un sēdpoda remontu un nomaiņu”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

24.12.2023 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv