Daugavpils ūdens: у резервуара BioP новое покрытие

В начале марта на очистных сооружениях города завершены сложные работы по монтажу нового покрытия резервуара BioP, которые выполняли фирма RŪĶIS и специалисты Daugavpils ūdens, сообщает муниципальное предприятие.

Особенность работ заключалась в том, что на высоте около 10 метров пришлось менять 90 строп, на которых необходимо было установить и закрепить промышленное покрытие весом 1 тонну и диаметром 23 метра.

Сложности были не только в монтажных работах (установку приходилось производить со спецтехникой, в безветренный день, без остановки технологического процесса и без опорожнения резервуара), но и в процессе изготовления покрытия, так как невозможно заранее натянуть огромный купол и внесите коррективы. 

Чтобы все сработало с первого раза, специалисты фирмы RŪĶIS провели детальные исследования и измерения на объекте и подготовил компьютерный чертеж со всеми технологическими люками, по которым можно было провести роботизированный раскрой и пошив детали из очень прочной ткани ПВХ.

Для справки: в резервуаре BioP в специальных условиях происходит «выращивание» особых биофосфорных бактерий, необходимых для эффективной биологической очистки сточных вод от фосфора. В связи с тем, что процесс протекает с выделением в воздух неприятного для людей запаха меркаптана, над резервуаром установлена ​​крыша, которая обеспечивает локализацию запаха и подачу для очистки через угольный фильтр.BioP rezervuāram Daugavpils KAI ir jauns pārsegums

2024. gada marta sākumā pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās tika pabeigti sarežģītie jaunā pārseguma uzstādīšanas darbi BioP rezervuāram, ko izpildīja SIA RŪĶIS un SIA Daugavpils ūdens speciālisti.

Izziņa: BioP rezervuārā speciālos apstākļos notiek īpašo biofosfora baktēriju “audzēšana”, kas ir nepieciešamas notekūdeņu efektīvai bioloģiskas attīrīšanai no fosfora. Sakarā ar to, ka process notiek ar cilvēkiem nepatīkamu merkaptāna smaku izdalīšanos gaisā, virs rezervuāram tiek uzstādīts jumts, kas nodrošina smaku lokalizāciju un padevi tīrīšanai caur ogļu filtru.

Darbu īpatnība bija tā, ka ap 10 metru augstumā bija jāmaina 90 stropi, uz kuriem jāuzstāda  un jānostiprina industriālais pārsegums, kas sver 1 tonnu un kura diametrs ir 23 metri.  

Sarežģījumi bija ne tikai montāžās darbos (uzstādīšana bija jāveic ar speciālo tehniku, bezvēja dienā, neapturot tehnoloģisko procesu un bez rezervuāra iztukšošanas), bet arī pārklājuma izgatavošanas procesā, jo nav iespējams iepriekš pievilkt milzīgu kupolu un izdarīt korekcijas.  Lai viss izdotos no pirmās reizes, SIA “RŪĶIS” speciālisti veica detalizētus pētījumus un mērījumus  objektā un sagatavoja datorzīmējumu ar visām tehnoloģiskām lūkām, saskaņā ar kuru tika veikta sastāvdaļas robotizēta griešana un šūšana no ļoti izturīga PVC auduma.

6 марта , 15:20

Ирина Федотова , Gorod.lv


Написать комментарий