Valsts kancelejai uzticēs premjera amata kandidātu lietvedību

foto: delfi.lv
foto: delfi.lv

Iespējams, nākotnē Ministru prezidenta amata kandidātu darbību jau no viņu nominēšanas brīža lielā mērā nodrošinās Valsts kanceleja.

Atbilstoši iecerētajiem grozījumiem Ministru kabineta iekārtas likumā, Valsts kancelejai būs jārūpējas par premjera amata kandidāta lietvedības pārvaldību un tehnisko nodrošinājumu, kā arī jānodrošina viņam nepieciešamo atbalsta personālu.

Līdz šim likums jau noteica, ka Valsts kancelejai ir jānodrošina Ministru prezidenta kandidāta darbu, tomēr nevienā normatīvajā aktā pagaidām nav konkrēti atrunāts, ar kāda veida atbalstu kandidāts var rēķināties.

Tādēļ likumprojekts, kuru otrdien, 22.aprīlī akceptēja Ministru kabinets un kurš vēl jāskata Saeimai, paredz konkretizēt, ko tieši premjera amata kandidātam nodrošina Valsts kanceleja.

Likuma grozījumi arīdzan noteic, ka valdības deklarācijā, kas ietver veidojamās valdības darbības prioritātes, mērķus un plānotos rezultātus, jāievēro ilgtermiņa plānošanas dokumentos - Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Nacionālajā attīstības plānā noteikto.


 

22.04.2014 , 15:30

GOROD


Написать комментарий