Gorod ON AIR / 4 СЕЗОН: “Напросились!” в Даугавпилсский центр инноваций 1

В новом, 4 сезоне программы Gorod ON AIR, ведущие Михаил Ермолаев и Екатерина Смирнова отправились в Даугавпилсский центр инноваций.

О малом зале Центра инноваций

«Тема малого зала — наука, технологии, инженерные науки, математика и предпринимательство. В данный момент мы находимся в зоне предпринимательства, здесь можно узнать, что такое бизнес и математика в реальной жизни. Одно из интерактивных занятий — симуляция магазина, в котором можно «купить» продукты на определенную сумму. Детям очень нравится такой подход.

Также в малом зале есть макет человеческого тела с органами, которые нужно расставить в правильном порядке. Это помогает детям изучить строение человека».

Экспонаты из фойе

«Здесь у нас экспозиция, посвященная физике — есть и стул с гвоздями, где можно проверить действие законов физики, а также наглядное олицетворение одного кубического метра. Если вы не представляете, сколько воды в кубическом метре — то вам в Центр инноваций!

Также можно в прямом смысле слова примерить на себя профессию пожарного — на время попробовать надеть полную рабочую форму».

О большом зале Центра инноваций

«Этот зал посвящен планетам — Земле и остальным планетам Солнечной системы. Например, в одной из экспозиций дети могут увидеть, сколько разлагается различный мусор в земле. Обычно большие цифры удивляют детей и учат их не мусорить в неположенных местах.

Еще одна активность — интерактивная игра, в которой можно создать свой город мечты. Одно из условий игры — все жители должны быть счастливы.

Также в большом зале можно познакомиться с животными, населяющими Землю, узнать, на какое животное вы больше всего похожи и послушать, какие звуки они издают».

О занятиях для школьников

«В Центре инноваций есть возможность проведения занятий для учеников школ Даугавпилса. Учителя могут проводить здесь открытые уроки, заранее согласовывая время и день проведения урока с работниками Центра. Всем школьникам и учителям даугавпилсских образовательных заведений, которые пришли классом к нам в центр, вход бесплатный».

О целевой аудитории центра инноваций

«В нашем центре нет основного посетителя, он открыт для каждого любознательного человека, ограничений по возрасту нет. Иногда приходят родители с очень маленькими детками, сами что-то новое узнают и впоследствии могут больше дать своему ребенку.

Мы нацелены как на индивидуальных посетителей, так и на групповые посещения. К нам очень любят ездить школьники из соседней Литвы — обычно целыми классами».Gorod ON AIR / 4. SEZONA: Daugavpils Inovāciju centrs

Programmas Gorod ON AIR jaunajā, 4. sezonā, uz Daugavpils Inovāciju centru devās raidījumu vadītāji Mihails Jermolajevs un Jekaterina Smirnova.

Par Inovāciju centra mazo zāli

“Mazās zāles tēma ir zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika un uzņēmējdarbība. Šobrīd esam uzņēmējdarbības zonā, šeit var uzzināt, kas ir bizness un matemātika reālajā dzīvē. Viena no interaktīvajām aktivitātēm ir veikala simulācija, kurā var “nopirkt” preces par noteiktu summu. Bērniem patīk šī pieeja.

Mazajā zālē ir cilvēka ķermeņa makets ar orgāniem, kas jāsakārto pareizā secībā. Tas palīdz bērniem uzzināt par cilvēka uzbūvi”.

Izstāde foajē

“Šeit mums ir fizikai veltīta ekspozīcija - ir arī krēsls ar naglām, kur var pārbaudīt fizikas likumu darbību, kā arī viena kubikmetra vizuālizācija. Ja tev nav ne jausmas, cik ūdens ir kubikmetrā, tad tev jāiet Inovāciju centrā!

Var arī burtiski pielaikot ugunsdzēsēja profesiju – pamēģināt uzvilkt pilnu darba formu”.

Par Inovāciju centra lielo zāli

“Šī zāle ir veltīta planētām – Zemei un pārējām Saules sistēmas planētām. Piemēram, kādā no ekspozīcijām bērni var redzēt, cik daudz dažādu atkritumu sadalās zemē. Parasti liels skaits bērnus pārsteidz un iemāca nepiesarņot dabu.

Vēl viena aktivitāte ir interaktīva spēle, kurā varat izveidot savu sapņu pilsētu. Viens no spēles nosacījumiem ir, ka visiem iedzīvotājiem jābūt laimīgiem.

Tāpat lielajā zālē var iepazīties ar dzīvniekiem, kas apdzīvo Zemi, uzzināt, kuram dzīvniekam tu esi līdzīgāks un klausīties, kādas skaņas tie rada”.

Par nodarbībām skolēniem

“Inovāciju centrā ir iespēja vadīt nodarbības Daugavpils skolu skolēniem. Šeit skolotāji var vadīt atklātās nodarbības, iepriekš saskaņojot nodarbības laiku un dienu ar Centra darbiniekiem. Visiem Daugavpils izglītības iestāžu skolēniem un skolotājiem, kuri ieradās mūsu centrā kā klase, ieeja bez maksas”.

Par Inovāciju centra mērķauditoriju

“Mūsu centrā nav galvenā apmeklētāja, tas ir atvērts ikvienam zinātkāram, nav vecuma ierobežojumu. Dažreiz vecāki nāk ar ļoti maziem bērniem, viņi paši apgūst ko jaunu un pēc tam var dot bērnam vairāk.

Mēs esam paredzēti gan individuālajiem apmeklētājiem, gan grupu apmeklējumiem. Skolēni no kaimiņvalsts Lietuvas ļoti labprāt ciemojas pie mums, parasti veselām klasēm”.

Sagatavots ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalstu

2 сентября , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий

Шляпа