Есть вопрос: планируются ли раскопки фундамента собора в Даугавпилсской крепости?

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» прислал письмо читатель «Нашего города» Виктор.

«Сейчас в интернет-пространстве всплыла новость, что якобы под Краславой ищут Святой Грааль. Нам не привыкать, пусть ищут. Хорошая реклама не помешает. Раньше больше ходила легенда, что Янтарная комната была спрятана в подземелье крепостного собора Динабургской крепости. И якобы ее не успели вывезти. Может ли дума, управление памятниками, сама крепость поспособствовать и, наконец, провести нормальные официальные раскопки фундамента собора? Опровергнуть мифы о подземном ходе под Даугавой, который якобы начинался от собора, и заодно посмотреть, что было под собором перед тем, как его взорвали».

Ответ подготовили в Управлении Даугавпилсской крепости и музеев: «Благодарим за Ваш вопрос и интерес к Даугавпилсской крепости! Управление крепости и музеев Даугавпилса рассматривает возможность и необходимость проведения полномасштабных раскопок в районе бывшей иезуитской церкви. Мы осознаем историческую значимость этого места в контексте всего региона. Также мы понимаем, что это потребует привлечения значительных финансовых и человеческих ресурсов.

Совместно с исследователями Латвийского университета и Даугавпилсского университета мы рассматриваем возможность участия в проектах, финансируемых ЕС, поскольку самоуправлению в одиночку будет сложно реализовать эту идею. Необходимо провести исследование фундамента церкви, а также изучить прилегающую территорию. Предполагаем, что рядом с могилой коменданта Г. Пиленко могли быть еще и другие захоронения, а может, и целое кладбище».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai Daugavpils cietoksnī ir plānots veikt katedrāles fundamenta izrakumus?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstuli nosūtījis lasītājs Viktors.

Tagad internetā parādījušās ziņas, ka pie Krāslavas it kā tiek meklēts Svētais Grāls. Mēs neesam pieraduši, lai viņi meklē. Laba reklāma nekaitē. Agrāk klīda leģenda, ka Dinaburgas cietokšņa katedrāles cietumā paslēpta Dzintara istaba. Un it kā viņiem nebija laika to izvest. Vai Dome, pieminekļu vadība, pats cietoksnis var dot ieguldījumu un, visbeidzot, veikt normālus oficiālus katedrāles fundamenta izrakumus? Atspēkot mītus par pazemes eju zem Daugavas, kas it kā sākusies no katedrāles, un vienlaikus apskatīt, kas atradās zem katedrāles pirms tās uzspridzināšanas”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde: “Paldies par jautājumu un interesi par Daugavpils cietoksni! Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde apsver iespēju un nepieciešamību veikt pilna apjoma izrakumus bijušās jezuītu baznīcas teritorijā. Mēs apzināmies šīs vietas vēsturisko nozīmi visa reģiona kontekstā. Mēs arī saprotam, ka tas prasīs ievērojamus finanšu un cilvēkresursus.

Kopā ar Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētniekiem apsveram iespēju piedalīties ES finansētos projektos, jo pašvaldībai vienai šo ieceri īstenot būs grūti. Nepieciešams veikt baznīcas pamatu izpēti, kā arī izpētīt apkārtējo teritoriju. Pieļaujam, ka blakus komandiera G.Piļenko kapam varētu būt arī citi apbedījumi un varbūt pat vesela kapsēta”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

23.12.2023 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv