Есть вопрос: волнует состояние асфальтового покрытия на ул. Сколас

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакцию обратилась читательница «Нашего города» Мария.

«Меня волнует состояние асфальтового покрытия на ул. Сколас (рядом с 6-й основной школой). Асфальт уложен совсем недавно, но на этом участке он просел настолько, что там не только ехать, но и идти небезопасно. В последнее время появился знак 30 км/ч. Знак проблему никак не решает. Что планируется сделать, чтобы этот совсем недавно отремонтированный участок дороги привести в порядок? С уважением жительница Гривы».

Ответ подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса: «Указанный в заявлении дефект уже был выявлен в конце 2023 года. Гарантийные работы по устранению неисправностей будут выполнены в активный рабочий сезон 2024 года».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: satrauc asfalta seguma stāvoklis Skolas ielā

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros redakcijā vērsās lasītāja Marija.

Mani satrauc asfalta seguma stāvoklis Skolas ielā (blakus 6. pamatskolai). Asfalts ieklāts pavisam nesen, taču šajā posmā tas nosēdies tiktāl, ka tur ne tikai braukt, bet arī iet nav droši. Pēdējā laikā parādījusies zīme 30 km/h. Zīme problēmu nekādi nerisina. Ko plānots darīt, lai šo pavisam nesen izremontēto ceļa posmu sakārtotu? Ar cieņu, Grīvas iedzīvotāja.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē: “Iesnieguma norādītais defekts jau bija konstatēts 2023. beigās. Defektu novēršanas garantijas darbi tiks izpildīti 2024. aktīvajā darba sezonā”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

27 марта , 08:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: google.maps


Написать комментарий