Patērētāju sargi 'Tele2' uzliek 7000 latu sodu par negodīgu pirmklasnieku telefonu reklāmu

foto delfi.lv
foto delfi.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atzinis par negodīgu mobilo telekomunikāciju operatora SIA „Tele2” īstenoto reklāmas kampaņu “bezmaksas telefons pirmklasniekam” un uzlicis uzņēmumam 7000 latu naudas sodu, portāls “Delfi” uzzināja PTAC.

Īstenotā negodīgā komercprakse izpaudās kā bezmaksas telefonu piedāvāšana bērniem (pirmklasniekiem) un maldinošas informācijas sniegšanu par to, ka telefons ir „bezmaksas".

PTAC konstatēja, ka „Tele2" īstenotā reklāmas kampaņa, kas aicināja pirmklasniekiem iegādāties bezmaksas telefonus, ir uzskatāma par maldinošu un agresīvu komercpraksi. Lai gan PTAC, pieņemot pagaidu noregulējumu, aizliedza komersantam īstenot negodīgo komercpraksi, tomēr „Tele2", izmainot reklāmas saturu, turpināja maldināt patērētājus.

Tikai pēc brīdinājuma nosūtīšanas, PTAC nekonstatēja negodīgas komercprakses turpināšanu.

Komersanta īstenotā komercprakse atzīta par maldinošu, jo, lai gan „Tele2" preci raksturoja ar vārdiem „bezmaksas", „par brīvu", „Ls 0",  kas norāda, ka pirmklasnieki var saņemt bezmaksas telefonu, tomēr, lai to saņemtu, bija jāslēdz līgums uz 12 mēnešiem un ik mēnesi jāveic pakalpojuma maksa Ls 1,75 apmērā.

Komercprakse atzīta par maldinošu arī vispārējā informācijas pasniegšanas ziņā un varēja negatīvi ietekmēt patērētāja ekonomisko rīcību, jo reklāmu iespaidā patērētāji varēja uzņemties saistības 12 mēnešus obligāti atjaunot kredītu par kopējo summu vismaz 21 lats, kas varēja radīt papildu izdevumus pirmklasnieku ģimeņu budžetam.

Tāpat PTAC norāda, ka „Tele2" ir īstenojusi agresīvu komercpraksi, reklāmā iekļaujot tiešu bērniem adresētu aicinājumu saņemt pakalpojumu, vai arī pierunāt vecākus vai citus pieaugušos saņemt pakalpojumus.

PTAC ieskatā, reklāmās ietvertais paziņojums „Pirmklasniek, nāc pēc sava bezmaksas telefona!" nepārprotami ir atzīstams par tiešu aicinājumu bērniem saņemt mobilo telefonu un izmantot uzņēmuma telekomunikāciju pakalpojumus.

PTAC skatījum, vispiemērotākā auditorija, kam sniegt informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumiem, ir bērnu vecāki, taču konkrētajā gadījumā komersants, piedāvājot iespēju saņemt bezmaksas mobilo telefonu, konkrēto informāciju nav sniedzis vecākiem, bet gan bērniem, kuri ir viena no sabiedrības neaizsargātākajām daļām.

PTAC atgādina, ka šā gada 20.augustā par konkrētās komercprakses īstenošanu PTAC pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu, atzīstot to par jebkuros apstākļos maldinošu un agresīvu komercpraksi un uzliekot par tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. Ar Administratīvās rajona tiesas spriedumu pagaidu noregulējums atstāts spēkā.

Šā gada 8.novembrī PTAC pieņēmis gala lēmumu, ar kuru, ņemot vērā, ka komersants veicis maldinošu un agresīvu komercpraksi, iespējams, negatīvi ietekmējis sabiedrību un patērētāju interesēm radījis ekonomisko kaitējumu, kā arī nepieciešamību motivēt „Tele2" turpmāk pārkāpumus nepieļaut, komersantam ir piemērots 7000 latu naudas sods.

20.11.2012 , 12:30

DELFI


Написать комментарий