Есть вопрос: зачем пожарные машины и «скорая» используют сирену по ночам?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» читательница Эвелина поинтересовалась причинами включения сирен в ночное время на машинах служб быстрого реагирования.

«Могут ли пожарные машины и машины скорой помощи включать сирены ночью при выезде на вызов? Есть ли ограничение по времени? Зачем использовать сирену ночью, если дороги в это время пусты».

Ответ подготовили в самоуправлении Даугавпилса: «Световые и звуковые сигналы включаются только для того, чтобы пешеходы и водители могли своевременно заметить приближение оперативного транспорта, и чтобы медики, сотрудники полиции, спасательных или аварийных газовых служб могли как можно скорее оказать помощь попавшим в беду. Правила дорожного движения требуют, чтобы у транспорта оперативных служб в конкретных случаях были включены и звуковые, и световые сигналы. Правила использования световых и звуковых сигналов одинаковы днем и ночью».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kāpēc ugunsdzēsēju un ātrās palīdzības mašīnas naktī izmanto sirēnas?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros lasītāja Evelīna interesējās par iemesliem, kādēļ naktī iedarbinātas sirēnas pirmās palīdzības sniedzēju transportlīdzekļiem.

Vai ugunsdzēsēju un ātrās palīdzības mašīnas var ieslēgt sirēnas naktī, dodoties uz izsaukumu? Vai ir laika ierobežojums? Kāpēc lietot sirēnu naktī, ja ceļi tajā laikā ir tukši”.

Atbilde sagatavota Daugavpils pilsētas pašvaldībā: “Gaismas un skaņas signāli tiek ieslēgti tikai tādēļ, lai gājēji un autovadītāji laikus pamanītu operatīvā transportlīdzekļa tuvošanos un lai mediķiem, policistiem, glābšanas dienesta vai gāzes avārijas dienesta darbiniekiem pēc iespējas ātrāk būtu iespējams palīdzēt nelaimē nonākušajiem. Ceļu satiksmes noteikumi prasa, lai konkrētās situācijās operatīvais dienests ieslēdz gan skaņas, gan gaismas signālus. Noteikumi par gaismas un skaņas signālu lietošanu ir vienādi gan dienā, gan arī naktī”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

8 мая , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: Маргарита Вигуле