Есть вопрос: почему не очищен от водорослей пляж у больницы?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакцию «Нашего города» написали читатели Регина и Олег, которых интересовала чистота пляжа на озере Большие Стропы.

«Были в Стропах, внук один раз нырнул и сказал, что в Стропы больше не хочет, так как плавает вокруг много разного мусора в том числе прокладки, так кто же вам дал синий флаг!» (Регина).

«Почему не очищен от водорослей пляж у горбольницы? Негде плавать» (Олег).

Ответы подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса:

1) «Для избежания данных ситуаций предусмотрены подводные очистные работы, во время которых со дна водоема извлекаются отходы, мусор и острые/опасные предметы. В этом году данные работы проводились в минимальном объеме в связи с ограниченнстью бюджета. В 2023 году планируется вернуть подводные отчистные работы Даугавпилсских водоемов в полном объеме. Даугавпилсское городское самоуправление приносит свои извинения за доставленные неудобства».

2) «Очистку данного пляжа планируется проводить после 15 июля. На данный момент в Стропах доступна береговая линия внушительных размеров, на территории которой отсутствуют водоросли, и есть возможность купаться».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kāpēc pludmale pie slimnīcas nav attīrīta no aļģēm?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros redakcijā vērsās lasītāji Regīna un Oļegs, kurus interesēja Stropu ezera pludmales tīrība.

“Bijām Stropu ezerā, mazdēls reiz ienira un teica, ka vairs negrib uz Stropu ezeru, jo apkārt peld daudz dažādu atkritumu, arī higiēnas paketes, nu kurš tev devis zilo karogu!” (Regīna).

“Kāpēc pludmale pie pilsētas slimnīcas nav attīrīta no aļģēm? Nav kur peldēties” (Oļegs).

Atbildes sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde:

1) “Lai izvairītos no šādām situācijām, tiek veiktas zemūdens attīrīšanas darbības, kuru laikā no ūdenstkrātuves tiek izņemti atkritumi, gruži un asi/bīstami priekšmeti. Šogad šie darbi ierobežotā budžeta dēļ veikti minimālā apjomā. 2023.gadā plānots pilnībā atdot Daugavpils ūdenskrātuvju zemūdens tīrīšanas darbus. Daugavpils pilsētas pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām”.

2) “Šīs peldvieta attīrīšanas darbi ir ieplānoti pēc 15.jūlija. Vēlamies atgādināt, ka Stropu ezerā uz doto brīdi ir salīdzinošo gara krasta līnija un peldēties var jebkurā vietā, kur ir maksimāli maz ūdensaugu”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

11 июля , 16:40

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv