Есть вопрос: почему многие дорожные знаки закрывают разросшиеся деревья?

Архивное фото
Архивное фото
В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» прислал письмо читатель «Нашего города» Виталий.

«Почему многие дорожные знаки закрывают разросшиеся деревья, кустарники? Даже светофор на улице Имантас со стороны движения к автостанции виден в последний момент при приближении к нему. Со стороны выезда на дамбу, по той же улице Имантас, большую помеху создают деревья с левой стороны. Все это ведет, с моей точки зрения, к дорожным авариям. Могу привести еще много мест, где разросшиеся деревья, кустарники создают аварийные ситуации».

Ответ подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса:

«Работы по обрезке ветвей и кустарников производятся в соответствии с планом, который был составлен на основании многолетнего опыта.

Только весной 2023 года погодные условия вызвали стрессовый рост деревьев, в результате чего наблюдалось повышенное образование побегов. Вместе с тем была создана одна бригада SIA Labiekārtošana D, которая на территории города обрезает ветки и кусты, мешающие движению автотранспорта и пешеходов, а также спиливает ветки и кусты деревьев, которые закрывают дорожные знаки и светофоры».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kāpēc daudzas ceļa zīmes aizsedz aizaugušos kokus?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros lasītājs Vitālijs atsūtīja vēstuli.

“Kāpēc daudzas ceļa zīmes aizsedz aizaugušus kokus un krūmus? Pat luksofors Imantas ielā no satiksmes puses uz autoostu ir redzams pēdējā brīdī, kad tai tuvojas. No izbrauktuves puses uz dambi, pa to pašu Imantas ielu, koki kreisajā pusē rada lielu šķērsli. Tas viss, manuprāt, noved pie ceļu satiksmes negadījumiem. Es varu minēt vēl daudzas vietas, kur aizauguši koki un krūmi rada ārkārtas situācijas”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde:

“Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” informē, ka koku zaru un krūmu nozāģēšanas darbi tiek veikti saskaņā ar plānu, kas tika sastādīts, balstoties uz daudzgadu pieredzi minēto darbu izpildē. Tikai 2023.gada pavasara laika apstākļi izraisīja stresu kokaugiem, kā rezultātā tiem novērojama palielināta atvašu veidošanas. Līdz ar to tika izveidota viena brigāde SIA “Labiekārtošana D”, kas pilsētas teritorijā apgriež autotransporta un gājēju kustībai traucējošos koku zarus un krūmus, kā arī nozāģē koku zarus un krūmus, kas aizsedz ceļa zīmes un luksoforus”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

17 июля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: Gorod.lv