Есть вопрос: имеется ли в Даугавпилсе план эвакуации населения в кризисной ситуации?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» пришли два читательских письма на одну тему – о возможностях эвакуации населения в кризисной ситуации.

«На случай боевых действий есть ли места и план организации для эвакуации населения (бомбоубежище)?», – поинтересовалась читательница Дана. Ее поддержал читатель Леопольд.

Ответ подготовили в самоуправлении Даугавпилса: «15 лет назад – 28 октября 2008 года, на заседании правительства было принято решение об отказе от содержания защитных сооружений гражданской обороны — построенных в советское время бомбоубежищ. В свою очередь, распоряжением Кабинета министров от 30 апреля 2009 года № 263 были отменены требования по использованию фонда защитных сооружений гражданской обороны.

На территории Даугавпилса на данный момент не имеется ни одного бомбоубежища или другого здания, которое отвечало бы требованиям убежища в соответствии с современной концепцией гражданской обороны.

В информационном буклете, разработанном Министерством обороны «Как действовать в случае кризиса», который распространяется среди всех жителей Латвии с целью информировать о необходимых действиях также во время артиллерийского обстрела или авиаудара, описаны действия, включающие немедленный поиск убежища, как внутри помещений, так и вне помещений. В такой ситуации первичным алгоритмом действий является поиск убежища в подвале дома или в подвалах других зданий, если обстрелы происходят при нахождении человека вне помещений. Лучшей защитой мирного населения в случае войны является своевременная эвакуация из опасной зоны, если это возможно.

Согласно плану гражданской обороны территории сотрудничества между Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем, самоуправление доступными ему ресурсами обеспечивает эвакуацию жителей с территорий, находящихся под угрозой катастрофы или затронутых ею. В плане гражданской обороны территории сотрудничества Даугавпилса и Аугшдаугавского края определены места скопления людей и доступный транспорт в случае эвакуации людей. Эвакуация людей, а также все маршруты эвакуации, в случае войны или ее угрозы будут согласованы с ответственными должностными лицами НВС, которые укажут безопасные пути эвакуации, маршруты и места, куда люди могут эвакуироваться.

Информация о необходимости эвакуации и дополнительные указания будут предоставляться в СМИ: «Латвийское радио 1»; «Латвийское радио 2»; «Латвийское радио 3»; «Латвийское радио 4»; «Латвийское радио 5»; «Радио SWH»; «Радио Сконто»; Kristīgais radio, Saldus radio; MG Latgolas bolss; Kurzemes radio; LTV 1 и LTV 7; Vidusdaugavas televīzija; Latgales reģionālā televīzija; Dautkom TV.

При этом жители могут искать информацию в социальных сетях – Х («Твиттер») (@ugunsdzeseji, @Valsts_policija, @NMPDienests). Кроме того, через громкоговоритель оповещать могут Госполиция, Муниципальная полиция, Национальные вооруженные силы и другие структуры».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai Daugavpilij ir plāns iedzīvotāju evakuācijai krīzes situācijā?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros pienākušas divas lasītāju vēstules par vienu un to pašu tēmu - par iedzīvotāju evakuācijas iespējām krīzes situācijā.

Vai karadarbības gadījumā ir vietas un organizācijas plāns iedzīvotāju evakuācijai (bumbu patversme)?” jautāja lasītāja Dana. Lasītājs Leopolds viņu atbalstīja.

Atbildi sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldība: “Pirms 15 gadiem – 2008. gada 28. oktobra valdības sēdē tika pieņemts lēmums par atteikšanos no civilās aizsardzības aizsargbūvju – padomju laikā izbūvēto bumbu patvertņu, uzturēšanas. Savukārt ar Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr. 263 tika atceltas civilās aizsardzības aizsargbūvju fonda izmantošanas prasības.

Daugavpils pilsētas teritorijā uz doto brīdi neatrodas neviena patvertne vai cita ēka, kura atbilstu patvertnes prasībām saskaņā ar mūsdienu civilās aizsardzības koncepciju.

Informatīvajā bukletā, ko izstrādājusi Aizsardzības ministrija ”Kā rīkoties krīzes gadījumā”, kas tiek izplatīts visiem Latvijas iedzīvotājiem ar mērķi informēt par nepieciešamo rīcību arī artilērijas apšaudes vai aviācijas trieciena laikā ir aprakstītas darbības, kas ietver tūlītēja patvēruma meklēšanu, atrodoties gan iekštelpās, gan ārpus telpām. Šādā situācijā primārais rīcības algoritms ir patvēruma meklēšana mājas pagrabā vai citu ēku pagrabos, ja apšaudes notiek cilvēkam atrodoties ārpus telpām. Labākā civiliedzīvotāju aizsardzība kara gadījumā ir savlaicīga evakuācija no bīstamās zonas, ja tas ir iespējams.

Saskaņā ar Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu Pašvaldība ar sev pieejamajiem resursiem nodrošina iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām. Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā ir noteiktas cilvēku pulcēšanās vietas un pieejamais transports cilvēku evakuācijas gadījumā. Cilvēku evakuācija, kā arī visi evakuācijas maršruti kara, vai to draudu gadījumā tiks saskaņoti ar NBS atbildīgajām amatpersonām, kuri norādīs drošus evakuācijas ceļus, maršrutus un vietas uz kurieni cilvēki var evakuēties.

Informācija par evakuēšanās nepieciešamību un papildus norādījumi tiks sniegti izmantojot plašsaziņas līdzekļus:

“Latvijas radio 1”; “Latvijas radio 2”; “Latvijas radio 3”; “Latvijas radio 4”; “Latvijas radio 5”; “Radio SWH”; “Radio “Skonto””; “Kristīgais radio”, “Saldus radio”; “MG Latgolas bolss”; “Kurzemes radio”;

“Latvijas televīzija” LTV 1 un LTV 7; “Vidusdaugavas televīzija”; “Latgales reģionālā televīzija”; “Dautkom TV”.

Vienlaikus iedzīvotāji informāciju var meklēt sociālajos tīklos “Twitter” (@ugunsdzeseji, @Valsts_policija, @NMPDienests). Tāpat, izmantojot skaļruni, apziņošanu var veikt Valsts policija, pašvaldības policija, Nacionālie bruņotie spēki un citas institūcijas”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

23.11.2023 , 10:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv