Есть вопрос: как избежать появления мышей и тараканов в помещении для мусорного контейнера? 2

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакцию «Нашего города» обратилась жительница Нового строения Лидия.

«На улице Добелес, 8, в мусорной комнате, где стоит контейнер, очень грязно, бегают мыши, тараканы, неприятный запах, что можно сделать в этой ситуации? Под балконом постоянно кормят бродячих животных, постоянно грязно, что делать в этой ситуации?».

Ответ подготовили на Предприятии жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса: «После получения жалобы специалисты домоуправления проверили помещение, в котором стоит мусорный контейнер – на тот момент все было чисто, убрано. Летом были зафиксированы случаи, когда жители выбрасывали в контейнер жидкости – например, суп, это способствовало большему загрязнению помещения и распространению насекомых. В сентябре в данном доме проводилась дератизация.

Вопрос о животных нужно решать с соседями, которые их кормят, договариваться с ними о том, чтобы они убирали за животными. Бродячих животных с улиц города забирают в городской приют, который находится в ведении предприятия Labiekārtošana D.

В начале ноября по просьбе ПЖКХ предприятие AADSO заменило мусорный контейнер по указанному адресу. 10 ноября, когда специалисты домоуправления пошли проверить ситуацию, они увидели, что уже новый, чистый контейнер опять залит какой-то жидкостью, на дне стоит вода.

ПЖКХ просит жителей бережнее относиться к своему дому и общему имуществу в нем. Конейнером пользуются все жильцы дома, и чем чище здесь будет, тем меньше вероятность распространения насекомых и грызунов».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kā izvairīties no pelēm un prusakiem atkritumu konteineru telpā?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros Jaubūves iedzīvotāja Lidija sazinājās ar redakciju.

Dobeles ielā 8, atkritumu telpā, kur atrodas konteiners, ir ļoti netīri, skraida peles, prusaki, ir nepatīkama smaka, ko šajā situācijā darīt? Klaiņojoši dzīvnieki pastāvīgi tiek baroti zem balkona, vienmēr ir netīrs, ko darīt šajā situācijā?

Atbilde sagatavota Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā: “Pēc sūdzības saņemšanas namu apsaimniekošanas speciālisti pārbaudīja telpas, kurās atradās atkritumu konteiners - tobrīd viss bija tīrs un sakopts. Vasarā fiksēti gadījumi, kad iedzīvotāji tvertnē meta šķidrumus - piemēram, zupu, tas veicināja lielāku telpas piesārņojumu un kukaiņu izplatību. Septembrī šajā mājā tika veikta kaitēkļu kontrole.

Dzīvnieku jautājums ir jārisina ar kaimiņiem, kas tos baro, un jāpanāk vienošanās par dzīvnieku sakopšanu. Klaiņojošie dzīvnieki no pilsētas ielām tiek nogādāti pilsētas patversmē, kuru vada uzņēmums Labiekārtošana D.

Novembra sākumā pēc DDzKSU pieprasījuma AADSO nomainīja atkritumu konteineru norādītajā adresē. 10.novembrī, kad namu apsaimniekošanas speciālisti devās pārbaudīt situāciju, ieraudzīja, ka jaunajā, tīrajā traukā atkal ir iepildīts kaut kāds šķidrums, un apakšā ir ūdens.

DDzKSU lūdz iedzīvotājus vairāk rūpēties par savu mājokli un tajā esošo kopīpašumu. Konteineru izmanto visi mājas iedzīvotāji, un jo šeit ir tīrāks, jo mazāka iespējamība, ka kukaiņi un grauzēji izplatīsies”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

17.11.2023 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий

Позвоните в ПЖКХ! Они договорились с фирмой, которая за 10 минут способна дезинфицировать подвалы 9(ДЕВЯТИ) домов

Ликвидировать все эти мусоропроводы и мусорные комнаты, В 9-и этажках есть лифт и можно элементарно вынести мусор в контейнеры на улицу!

Написать комментарий