Есть вопрос: как поступить, если соседи вырастили дуб и липу впритык к границе огорода? 14

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакционную почту поступило письмо жительницы города Арины.

«Разъясните, пожалуйста, как поступить, если соседи вырастили дуб и липу впритык к границе огорода, на границе запустили малину, лиану дикого винограда. Какие существуют нормы посадки насаждений? На претензии не реагируют».

Ответ подготовили в Департаменте городского планирования и строительства Даугавпилсской думы: «Правила использования и застройки территории Территориального планирования Даугавпилса, не устанавливают требований, на каком расстоянии от забора соседа можно высаживать кустарники и деревья.

Регулирование правоотношений устанавливается Гражданским законом – как общая правовая норма. В соответствии с ним собственник обладает полной властью над своей собственностью, однако это вовсе не означает, что, пользуясь этой собственностью, можно причинить вред собственности соседей, то есть в правовых отношениях применяются взаимные права и обязанности. На эти вопросы распространяются статьи Гражданского закона: 1 098, 1 099, 2 354, и другие статьи.

Статья 1 098 Гражданского закона устанавливает: если растущее на границе дерево склоняется над зданием соседа, он имеет право потребовать от собственника дерева его срубить, а если последний отказывается, самому его срубить и оставить себе. Настоящие правила применяются также в том случае, когда ветер склонил дерево над землей соседа.

В свою очередь, статья 1 099 предусматривает: если дерево протягивает свои ветви над землей соседа, то последний имеет право срывать растущие на них плоды, насколько он может достать их со своей земли, и оставлять себе – как и плоды, упавшие с этих ветвей на его землю. Сосед может также требовать обрезки ветвей на высоте до четырех с половиной метров от земли, а если собственник дерева этого не делает, то он сам может срубить ветки до упомянутой высоты и оставить их себе».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kā rīkoties, ja kaimiņi ozolu un liepu izaudzējuši klāt dārza robežai?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros redakcijas pastā saņemta pilsētas iedzīvotājas Arinas vēstule.

Paskaidrojiet, lūdzu, kā rīkoties, ja kaimiņi ozolu un liepu izaudzējuši klāt dārza robežai, uz robežas palaiduši avenes, mežvīnogu liānu. Kādas ir stādījumu stādīšanas normas? Uz pretenzijām nereaģē.

Atbildi sagatavoja Daugavpils domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā: “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, turpmāk — TIAN, nav noteiktas prasības, kādā attālumā no kaimiņa žoga stādīt krūmus un kokus.

Tiesisko attiecību regulējumu nosaka Civillikums kā vispārēja tiesību norma. Saskaņā ar to īpašniekam ir pilnīga vara pār savu īpašumu, taču tas nebūt nenozīmē, ka, izmantojot šo īpašuma varu, drīkst nodarīt kaitējumu kaimiņu īpašumam, t.i. tiesiskajās attiecībās piemērojamas savstarpējās tiesības un pienākumi. Uz šiem jautājumiem attiecas Civillikuma 1098., 1099., 2354. pants un citi panti.

Civillikuma 1098. pants nosaka: ja uz robežas augošs koks liecas pār kaimiņa ēku, viņam ir tiesības prasīt, lai koka īpašnieks to nocērt, bet, ja pēdējais atsakās, pašam to nocirst un paturēt sev. Šie noteikumi piemērojami arī tajā gadījumā, kad vējš noliecis koku pār kaimiņa zemi.

Savukārt 1099. pants nosaka: ja koks izstiepj savus zarus virs kaimiņa zemes, tad pēdējam ir tiesības nolasīt tajos augošos augļus, ciktāl viņš var tos aizsniegt no savas zemes, un viņš iegūst savā īpašumā, tāpat kā no šiem zariem uz viņa zemes nokritušos augļus. Kaimiņš var arī prasīt, lai zarus apcērt līdz četrarpus metru augstumam no zemes, bet, ja koka īpašnieks to nedara, tad viņš pats var nocirst zarus līdz minētam augstumam un paturēt sev”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

23 февраля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий

Про "раундап" слышали, или его перестали продавать?

А дуб или липа выросли за год?!Или как коту,делать нечего,так он гигиеной занимается.Перенесите свой огород и не ссорьтесь с соседями.Как показывает жизнь,к добру это не приводит.

Рубите и отрезайте,что затмевает, малину уничтожайте,темная плёнка по границе соседей.Проговорите до этого,отказ ,или нет никого-фото и пилите

Сосед может также требовать обрезки ветвей на высоте до четырех с половиной метров от земли, а если собственник дерева этого не делает, то он сам может срубить ветки до упомянутой высоты и оставить их себе».
-------------------
Мы с соседями так и делаем, и живём дружно и без споров!

А дуб или липа выросли за год?!Или как коту,делать нечего,так он гигиеной занимается.Перенесите свой огород и не ссорьтесь с соседями.Как показывает жизнь,к добру это не приводит. ДАША.

Диктуйте свои коменты тому коту.

Я думаю этот дуб выращивали далеко не соседи, а скорее их пра-пра-пра-пра предки:)))))) да и спилить его никто не даст - это охраняемое дерево, ну если конечно на фото этот дуб.

Есть такие люди , которым все мешает , ветки , слишком глухой забор , через который не позырить чем занят сосед и не посплетничать , деревья , птицы и т.д. Все это от склочного характера и безделья.

Есть такие люди , которым все мешает , ветки , слишком глухой забор , через который не позырить чем занят сосед и не посплетничать , деревья , птицы и т.д. Все это от склочного характера и безделья.

Эка вы про себя расписали. Гнусный вы человечишко и сосед из вас никудышный:)

А дуб или липа выросли за год?!Или как коту,делать нечего,так он гигиеной занимается.Перенесите свой огород и не ссорьтесь с соседями.Как показывает жизнь,к добру это не приводит. ДАША.

Похоже, нашлась хозяйка дерева.

Похоже, нашлась хозяйка дерева.

Пустомеля.

Эка вы про себя расписали. Гнусный вы человечишко и сосед из вас никудышный:)

Походу ты сам себя узнал , вот и отметился тут , хоть маленькая , но гадость , а тебе упырю в радость.

Походу ты сам себя узнал , вот и отметился тут , хоть маленькая , но гадость , а тебе упырю в радость.

Ой, написали про тебя правду, а ты и сразу отмазываться стал и стрелки переводить, да? Ещё одно доказательство, какое ты чмо, а не сосед.

Пустомеля. ДАША.

Даша, вам про себя виднее. Ну, если вы считаете себя пустомелей, значит так оно и есть.

Ой, написали про тебя правду, а ты и сразу отмазываться стал и стрелки переводить, да? Ещё одно доказательство, какое ты чмо, а не сосед.

Ты видать тот самый говнюк , которому до всего дело , что у соседа за забором , вот и бесишься , что тебя узнали. Поганенький мужичонка , жадный , подлый , завистливый , мелочный стукачек . Иди напиши донос , что у соседа дерево растет , тебе не в первой.

Написать комментарий